VĂN PHÒNG TRUYỀN THÔNG FABC: MẪU HỌC HỎI SỨ ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

FABC - OSC / WHĐ

WHĐ (26.5.2022) --  Văn phòng Truyền thông của FABC (Liên hội đồng Giám mục Á châu) đã thực hiện và phổ biến một file powerpoint nhằm giúp học hỏi về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội thứ 56 với nội dung như sau: