Văn kiện chính thức “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc”

19/04/2018


THÁNH NHẠC

Văn kiện chính thức “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc”

WHĐ (19.04.2018) – Văn kiện Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc do Uỷ ban Thánh nhạc soạn thảo đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận cho thử nghiệm trong thời gian 3 năm, kể từ ngày 28-04-2014.

Bản văn thử nghiệm này đã được giới thiệu trên Trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục vào ngày 01-06-2015.

Sau thời gian thử nghiệm, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chấp thuận cho áp dụng chính thức ngõ hầu “thống nhất mục vụ Thánh nhạc theo giáo huấn của Giáo hội”. Quyết định của Hội đồng Giám mục do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM, ký ngày 28-04-2017 tại Nha Trang.

Nay WHĐ xin đăng tải Văn kiện chính thức Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc để quý độc giả tuỳ nghi sử dụng.

Xin tải về nội dung Văn kiện “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc” (88 trang A5)

 dưới dạng tập tin doc (405 KB)
 hoặc dưới dạng tập tin pdf (735 KB)

Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN
Nguồn: Truyền thông HĐGMVN
LỊCH PHỤNG VỤ