LỜI NGỎ

Ủy ban Thánh nhạc chọn đăng các bài thánh ca đã in trong TUYỂN TẬP THÁNH CA VIỆT NAM Quyển 1 xuất bản năm 2010, gồm những bài thánh ca thông dụng của giai đoạn từ những ngày đầu khai sinh thánh nhạc Việt Nam đến năm 1975. Những bài hát này có thể dùng để thay thế các Đối ca (Antiphona) trong Phụng vụ, nhất là Thánh lễ. 

Qua thời gian sử dụng, cộng đoàn Dân Chúa mong muốn có những chỉnh sửa cần thiết, nhất là về ca từ, cho một số bài hát trong Tuyển tập. Lần này, cũng có những thay đổi cập nhật cho các bài hát được đăng tải trên trang mạng này.

Rất mong đón nhận những ý kiến đóng góp của cộng đoàn Dân Chúa để việc cùng nhau hát lên ca khen Thiên Chúa mỗi ngày càng thêm tốt đẹp và xứng hợp hơn. 

Kontum, ngày 23 tháng 10 năm 2022
Chúa nhật Truyền giáo

+ Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
Giám mục Giáo phận Kontum
Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc - HĐGMVN

1. Ca Nguyện

Tải về

2. Thánh Vịnh

Tải về

3. Nhập Lễ

Tải về

4. Dâng Lễ

Tải về

5. Hiệp Lễ

Tải về

6. Thánh Thể

Tải về

7. Thánh Tâm

Tải về

8. Mùa Vọng

Tải về

9. Mùa Giáng Sinh

Tải về

10. Mùa Chay

Tải về

11. Tuần Thánh

Tải về

12. Phục Sinh

Tải về

13. Chúa Thánh Thần

Tải về

14. Hiệp Nhất

Tải về

15. Đức Mẹ

Tải về

16. Các Thánh

Tải về

17. Thánh Hiến

Tải về

18. Xuân – Hôn Nhân – Cha Mẹ

Tải về

19. Cầu Hồn

Tải về

20. Bộ Lễ

Tải về

21. Thánh Ca Việt Nam - Tuyển tập 1

Tải về

WHĐ (23.10.2022)

(Cập nhật lần II lúc 16h30 ngày 04.11.2022)