WHĐ (15.03.2024)Hôm 14.03, phòng Báo chí Tòa Thánh tổ chức một cuộc họp báo để giới thiệu hai tài liệu nhằm giúp Giáo hội chuẩn bị cho Khoá họp thứ hai của Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng hội đồng Giám mục vào tháng 10.2024.

Trong buổi họp báo, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã công bố Lá Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho ngài liên quan đến vấn đề này. Sau đây là toàn văn Việt ngữ Lá thư của Đức Thánh Cha:


THƯ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Thân gửi: Đức Hồng y MARIO GRECH
Tổng Thư ký của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng

Hiền đệ, Hồng y Mario Grech, thân mến,

Báo cáo Tổng hợp của Khoá họp thứ nhất của Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng hội đồng Giám mục, được thông qua vào ngày 28 tháng 10 năm 2023, liệt kê nhiều vấn đề thần học quan trọng, tất cả, những mức độ khác nhau, đều liên quan đến việc đổi mới mang tính hiệp hành của Giáo hội và không phải không có những hậu quả về mặt pháp lý và mục vụ.

Những vấn đề này, về bản chất, đòi hỏi phải được nghiên cứu chuyên sâu. Vì không thể thực hiện nghiên cứu này trong thời gian của Khoá họp thứ hai (2-27 tháng 10 năm 2024), Huynh sắp xếp để phân chia những vấn đề này vào các Nhóm Nghiên cứu cụ thể để có thể thẩm tra chúng một cách thích đáng. Đây sẽ là một trong những thành quả của tiến trình Thượng Hội đồng đã được khởi động vào ngày mồng 09 tháng 10 năm 2021.

Theo tinh thần của Lá thư Huynh đã ký vào ngày 16 tháng 2, nhiệm vụ của Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, trong sự đồng ý với các Bộ có thẩm quyền của Giáo triều Rôma, là thành lập các Nhóm này, đồng thời kêu gọi các Mục tử và Chuyên gia từ khắp Châu lục tham gia vào các Nhóm, và cân nhắc không chỉ những nghiên cứu hiện có, mà còn cả những trải nghiệm phù hợp nhất đang diễn ra nơi Dân Chúa quy tụ tại các Giáo hội địa phương. Điều quan trọng là các Nhóm Nghiên cứu nói trên phải hoạt động theo một phương pháp hiệp hành đích thực, mà Huynh yêu cầu Hiền đệ là người bảo đảm cho điều đó.

Điều này sẽ giúp Đại hội, trong Khoá họp thứ hai, dễ dàng tập trung hơn vào chủ đề chung mà Huynh đã giao cho Hiền đệ lúc đó, và chủ đề này bây giờ có thể được tóm tắt trong câu hỏi: “Làm thế nào để trở thành một Giáo hội hiệp hành trong sứ vụ?”.

Các Nhóm Nghiên cứu sẽ trình bày báo cáo đầu tiên về hoạt động của nhóm trong Khoá họp thứ hai và, nếu có thể, sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình trước tháng 6 năm 2025.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tất cả các vấn đề, Huynh yêu cầu các Nhóm được đề nghị tiếp cận các chủ đề được liệt kê sau đây dưới dạng tóm tắt, dựa trên nội dung của Báo cáo Tổng hợp (BCTH):

1. Một số khía cạnh trong mối tương quan giữa Giáo hội Công giáo Đông phương và Giáo hội Latinh (BCTH 6).

2. Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo (BCTH 416)

3. Truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số (BCTH 17).

4. Việc duyệt lại văn kiện Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis theo quan điểm truyền giáo mang tính hiệp hành (BCTH 11).

5. Một số vấn đề Thần học và Giáo luật liên quan đến các hình thức thừa tác vụ cụ thể (BCTH 89).

6. Việc duyệt lại, theo quan điểm truyền giáo mang tính hiệp hành, các tài liệu liên quan đến mối tương quan giữa các Giám mục, Đời sống thánh hiến và các Hiệp hội Giáo hội (BCTH 10).

7. Một số khía cạnh về bản thân và tác vụ của Giám mục (tiêu chí lựa chọn ứng viên vào hàng Giám mục, chức năng tư pháp của Giám mục, tính chất và việc tiến hành các chuyến viếng thăm ad limina Apostolorum) từ góc độ truyền giáo mang tính hiệp hành (BCTH 1213).

8. Vai trò của các Đại diện Giáo hoàng theo quan điểm truyền giáo mang tính hiệp hành (BCTH 13).

9. Các tiêu chí Thần học và các phương pháp luận mang tính hiệp hành để phân định chung các vấn đề gây tranh cãi về tín lý, mục vụ và đạo đức (BCTH 15).

10. Việc tiếp nhận hoa trái của hành trình đại kết trong các thực hành của Giáo hội (BCTH 7).

Nhiệm vụ của Tổng Thư ký Thượng Hội đồng là chuẩn bị đề cương công việc nhằm xác định rõ nhiệm vụ của các nhóm theo chỉ dẫn của Huynh.

Cảm ơn Hiền đệ vì công việc đã hoàn thành cho đến nay, Huynh chúc lành và đồng hành với Hiền đệ, cũng như tất cả những ai quảng đại cộng tác trên hành trình đang diễn ra, bằng lời cầu nguyện của Huynh.

PHANXICÔ

Từ Vatican, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: press.vatican.va (14. 03. 2024)