Công đồng Vatican II và Thượng Hội đồng - Sự cởi mở với Thần Khí mang lại sự hòa hợp

18/10/2022
Những gì chúng ta thấy với Thượng Hội đồng là Giáo hội đang học để đối diện, đặt tên và hòa mình với những căng thẳng, những phân cực và ...

Cầu nguyện – Lắng nghe Chúa Thánh Thần để phân định đường hướng mục vụ cho Giáo hội

15/10/2022
Trước hết và trên hết, tiến trình hiệp hành là một tiến trình thiêng liêng, được thực hiện trong thinh lặng cầu nguyện hầu có thể lắng nghe, đón nhận, ...

Gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe và loan báo trong tiến trình hiệp hành

10/10/2022
Bài viết trình bày cuộc gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe và loan báo của Đức Giê-su với người phụ nữ Sa-ma-ri (4, 7-26) và sau đó vào cuộc gặp ...

Giá trị của lối sống hiệp hành trong đời thánh hiến

25/09/2022
Thiết nghĩ việc học hỏi và thực hành Hiệp Hành trong các cộng đoàn Dòng Tu qua hướng dẫn từ các Tài liệu Hiệp Hành của Giáo hội sẽ đem ...

Ai đang chuẩn bị tài liệu làm việc quan trọng của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành?

14/09/2022
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của giai đoạn Châu lục là phát hành một tài liệu mới dựa trên các bản tổng hợp từ tiến trình Lắng nghe ...

Hiện tại hóa hành trình Emmau trong xã hội hôm nay

11/09/2022
Hiện tại hóa hành trình Emmau trong xã hội hôm nay: Sống niềm vui Chúa Phục sinh trong tiến trình hiệp hành: Gặp gỡ, lắng nghe, phân định để dẫn ...

10 điều nên biết về Giai đoạn Châu lục của tiến trình Thượng Hội đồng

07/09/2022
Mục tiêu của giai đoạn Châu lục là làm sâu sắc thêm sự phân định về những gì đã nảy sinh từ giai đoạn lắng nghe cấp địa phương và ...

Đức Giêsu và giấc mơ về một Giáo Hội hiệp hành

04/09/2022
Đức Giêsu không biết từ “hiệp hành,” nhưng Ngài biết rõ “cùng đi với nhau” nghĩa là gì. Ngài đã cùng đi với bao người trong suốt gần ba ...

Hiệp hành như là phương cách sống và hành động đặc trưng của Giáo Hội

20/08/2022
Tính hiệp hành là một phần không thể thiếu trong chính bản chất của mình. Đặc tính hiệp hành của Giáo hội được thể hiện qua các Công đồng đại ...

Tiến trình Thượng Hội đồng đang rèn luyện một "tính hiệp đoàn phong phú hơn"

05/08/2022
Các cuộc tham khảo ý kiến giáo dân Công giáo trong nhiều tháng qua đã có tác động quan trọng đến các giám mục trong Giáo hội và cách các ...
LỊCH PHỤNG VỤ