Hội đồng Giám mục Việt Nam: Bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng Hội đồng Giám mục Cấp giáo phận

15/08/2022
Dựa trên những tổng kết của các Giáo phận, Văn phòng đã thực hiện bản Tổng hợp toàn quốc này, được trình bày theo ba phần chính, cũng là ba ...

Tông hiến Episcopalis Communio của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thượng Hội đồng Giám mục

07/08/2022
Trong hơn 50 năm qua, các phiên họp của Thượng Hội đồng đã chứng tỏ là một phương tiện quý giá cho các Giám mục chia sẻ những điều hiểu ...

Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục

19/04/2022
Đang khi tham dự Đại hội Toàn thể Thường kỳ này, hết thảy chúng ta đều cảm thấy vui mừng, và cùng nhau ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa vì ...

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về tính hiệp hành

12/04/2022
Tiến hành Thượng Hội đồng có nghĩa là bước đi trên chính con đường của Thượng Hội đồng, là cùng nhau bước đi. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu, ...

Diễn từ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới XVI của Đức Giáo hoàng Phanxicô

10/12/2021
Tôi muốn nhắc lại rằng Thượng Hội đồng không phải là một nghị trường hay một cuộc thăm dò ý kiến; Thượng Hội đồng là một biến cố mang tính ...

Ý nghĩa Logo chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành

26/11/2021
Dân Chúa không đứng yên nhưng đang tiến bước. Điều này liên hệ trực tiếp đến từ “Thượng hội đồng”, có nguyên nghĩa là “bước đi cùng nhau”. Dân Chúa ...

Tìm hiểu Thượng Hội Đồng Giám Mục giai đoạn giáo phận (10/2021 – 08/2022)

10/11/2021
“Hiệp hành” là “cùng đi với nhau”. “Hội Thánh hiệp hành” là toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, hiệp thông ...

Kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục 2023

10/11/2021
Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn, Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại, và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để ...

Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành

24/10/2021
Cẩm nang chính thức cho việc lắng nghe và phân định trong các Giáo hội địa phương: Giai đoạn đầu tiên [10.2021 – 04.2022] tại các giáo phận và các ...

Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

18/10/2021
Tài liệu Chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI - Hướng tới một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ
LỊCH PHỤNG VỤ