SUY NGHĨ V TÌNH BN TRONG ĐỜI SNG V CHNG

Aug. Trn Cao Khi

WHĐ (30.10.2020) - Xưa nay, người ta vn thường đặt câu hi, liu trong hôn nhân có tn ti mt th tình bn lý tưởng như nhiu người vn thường mơ ước không? Thưa rng có và cn có. Thc vy, ngay khi ta nói v các cp v chng như là nhng đôi bn tình, đôi bn đời, đôi bn tâm giao, đôi bn trăm năm thì điu đó có nghĩa là ta đã đề cp đến ý nghĩa và vai trò ca “tình bn” trong hôn nhân ri.

Qu thế, khi người bn đời cũng ging như là mt người bn tt, đó s là mt trong nhng điu tuyt vi nht ca cuc hôn nhân. Chuyên gia v mi quan h, tiến sĩ tâm lý hc John M. Gottman, trường Đại hc Washington, đã chia s như sau: Hôn nhân hoàn ho da trên tình bn sâu sc. Tình bn là yếu t ct lõi ca hôn nhân lành mnh. Mt tình bn cht lượng cao trong hôn nhân là yếu t d báo quan trng đối vi s hài lòng và lãng mn v th cht”.[1]

Sau đây, chúng ta th tìm hiu khái quát tình bn trong hôn nhân có ý nghĩa gì?

I.- Ý NGHĨA CA TÌNH BN TRONG HÔN NHÂN

Khi ta nói đến “tình bn trong hôn nhân” thì điu đó không có nghĩa là ta loi b vai trò ca tình yêu la đôi, coi đó như là mt thc ti o, vin tưởng, mơ h. Thc ra, tình yêu là nn tng ca hôn nhân và đó được coi là du ch ca mi tương quan gia Thiên Chúa, Đấng To Dng và con người to vt, vn là đỉnh cao ca to thành và Thiên Chúa to dng mi s là cho con người.

Trong Tông hun nhng bn phn ca gia đình Ki-tô, Đức thánh GH Gio-an Phao-lô II đã tuyên b: “Thiên Chúa đã to dng con người theo hình nh Người, ging như ha nh ca Người (x.St 1-26-27). Khi vì yêu mà kêu gi con người bước vào cuc sng, Người cũng mi gi h sng cho tình yêu. Thiên Chúa là Tình Yêu (x.1Ga 4,8) và nơi chính mình Người, Người cũng đang sng mu nhim hip thông yêu thương gia các ngôi v . Khi to dng nhân tính ca người nam và người n theo hình nh Người và liên l bo toàn cho nhân tính y được hin hu, Thiên Chúa ghi khc vào đó ơn gi cũng như kh năng và trách nhim tương ng, mi gi con người sng yêu thương và hip thông (x.HC MV 12). Tình yêu là ơn gi căn bn và bm sinh ca mi người.” (s 11)

Tác gi D. Wahrheit, trong cun Cm nang hnh phúc gia đình Ki-tô cũng đã nhn mnh: “Con người là hình nh ca Thiên Chúa Tình Yêu. Cho nên ơn gi ca con người chính là sng yêu thương. Ơn gi này được th hin mt cách đặc bit trong hôn ước. S kết hp gia v chng bao gm mi khía cnh trong đời sng v chng ch không ch trong phương din th xác mà thôi. V chng yêu thương nhau có nghĩa là h liên kết đời sng h li vi nhau trong tư tưởng, ý chí, hành động, tâm hn.[2]

Nếu tình yêu là ơn gi căn bn và bm sinh ca con người, thì tình bn trong hôn nhân chính là cách th hin tình yêu y mt cách c th, chân thc và trưởng thành nht.

Da vào thc tế, các chuyên gia tâm lý đã nêu ra nhng đặc đim căn bn ca mt tình bn, như sau:

Nhng đặc đim trong tình bn thường bao gtình cmlòng tttình yêuđức hnh, s cm thông, s đồng cm, trung thc, lòng v thalòng trung thành, s rng lượng, s tha th, s hiu biết ln nhau và lòng trc n, thích thú s có mt ca nhau, tin tưởng và kh năng là chính mình, th hin tình cm ca mình vi người khác mà không phi s phán xét t người đó. Tình bn là mt khía cnh thiết yếu ca k năng xây dng mi quan h.[3]

Nhng đặc đim nêu trên xem ra cũng phù hp vi giáo hun ca thánh Phao-lô, như sau:

Anh em là nhng người được Thiên Chúa tuyn la, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thông cm, nhân hu, khiêm nhu, hin hòa và nhn ni. Hãy chu đựng và tha th cho nhau, nếu trong anh em người này có điu gì phi trách móc người kia. Chúa đã tha th cho anh em, thì anh em cũng vy, anh em phi tha th cho nhau. Trên hết mi đức tính, anh em phi có lòng bác ái: đó là mi dây liên kết tuyt ho...” (Cl 3,12-14)

Mt câu hi đặt ra là, vy trong hôn nhân, tình bn được xây dng da trên điu gì? Các tác gi đã nghiên cu và cho rng mt tình bn tt xây dng nên cuc hôn nhân bn vng s da trên nhng nn tng sau:

     - Dành thi gian cht lượng bên nhau;

     - Trò chuyn và chia s v nhng vn đề trong cuc sng hng ngày;

     - S trung thc và trung thành vi nhau;

     - Tìm kiếm nhng s thích chung;

     - Cùng làm và th sc nhng điu mi m;

     - Cùng nhau đặt ra và thc hin nhng mc tiêu trong cuc sng. Cùng mơ ước v tương lai;

     - Tôn trng ln nhau và đối x công bng vi nhau;

     - C vũ thành công ca nhau và đánh giá cao người bn đời;

     - Nương ta nhau lúc cn thiết;

     - Biết tha th cho nhau vv…[4]

Thc ra, trong đời sng v chng, không phi là người ta không biết nhng điu cơ bn này, nhưng vì nhng lý do nào đó mà người ta đã quên hay c tình không thc hin nhng bí quyết nn tng này, khiến cho cuc sng v chng và mi quan h phu thê luôn gp nhiu th thách và bt trc.

Trái li, có nhiu đôi v chng h sng rt thc tế, h thoát khi nhng mơ mng ca mt th tình yêu bay bng, lãng mn, để chp nhn sng vi nhau mt cách hài hòa, d chu, thoi mái như hai người bn “đồng sàng” nhưng không d mng”! H sng mi quan h tình yêu thm thiết v chng nhưng đối x nhau như là hai người bn thiết thân nht trên đời. Vì thế, nhiu cp v chng vn xưng hô vi nhau là “bn”, thay vì anh/ em, ông/ bà, mình/ tôi…

Trong bài viết có ta đềTình bn trong tình yêu v chng”, mt tác gi đã viết như sau:

 Nếu có mt mong mun hàng đầu trong cuc sng la đôi thì đó phi là s thân mt, đồng cm gia hai người. Trong khi, phn ln các bn tr đều biết tình yêu tht hết sc cn thiết để chung sng lâu dài thì h li ít khi nhn thy khía cnh tình bn trong hôn nhân: Tình yêu mà không có tình bn cũng như mt bc tranh đẹp nhưng xa l. Có nhng người không khao khát mt tình yêu bt dit ch vì h thiếu tình bn trong hôn nhân. Không th tránh khi điu này là s vng mt tình bn s dn đến mt lot các đòi hi ích k cui cùng là s hiu lm, lc đục, thm chí gh lnh trong cuc sng la đôi.[5]

Xét như vy ta thy rng, tình bn trong hôn nhân không đánh mt bn cht ca tình yêu v chng, trái li đó chính là cách thc sng và th hin giao ước hôn nhân mt cách đúng đắn và phù hp nht. Da vào thc tế ca đời sng v chng, ta có th k ra mt s hình thái tiêu biu ca tình bn trong hôn nhân, như bn tình, bn đời, bn đường, bn trăm năm  

II.- NHNG VAI TRÒ CA TÌNH BN TRONG HÔN NHÂN

Khi nói đến vai trò ca tình bn trong đời sng v chng, người ta nghĩ ngay đến nhng khái nim rt ph biến liên quan mi quan h v chng trong đời thường. Chng hn khi nói chuyn vi nhau, v chng xưng hô bn” nghe va thân mt, va biu l s bình đẳng và tôn trng nhau. Vì thế, trong hôn nhân, người ta có th va là bn tình, bn đời, bn đường và bn tri k ca nhau.

2.1. BN tình

Chúng ta biết rng, vi li cam kết: “Anh (em) nhn em (anh) làm v (chng) và ha s gi lòng chung thu vi em (anh) khi thnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bnh hon cũng như lúc mnh kho để yêu thương và tôn trng em (anh) mi ngày sut đời anh (em)”, đôi bn chính thc tr thành v chng. Li cam kết khép li thi k đính hôn, đồng thi m ra cánh ca cho cuc sng hôn nhân và gia đình. Trong đời sng hôn nhân và gia đình, vic tiếp tc vun xi cho tình yêu la đôi là mt vic rt quan trng. Gia đình có được hnh phúc hay không, ch yếu là do hai v chng có biết chăm sóc cho tình yêu thu ban đầu, để tình yêu y dn dn tr thành ân sâu nghĩa nng, không bao gi tàn phai.[6]

Vy để duy trì, vun xi cho tình yêu la đôi ngày càng tươi thm, bn cht, đôi bn hãy luôn cư x vi nhau như người bn tình duy nht và quan trng nht trong cuc đời mình. Ông bà ta thường nói “V chng như đũa có đôi”, điu đó cho thy v chng luôn là mt na ca nhau, là mt phn ca đời nhau và điu quý giá nht là h đã cam kết trao thân gi phn cho nhau vi mt tình yêu cao đẹp nht. Khi hai v chng sng vi nhau như hai bn tình, h s mãi gi được la tình yêu như tha ban đầu, đồng thi h luôn biết cách làm cho tươi mi hơn đời sng hôn nhân luôn có nguy cơ đổ v do tình trng sng chung ngày càng tr nên nhàm chán. 

Chúng ta biết rng, mt cuc hôn nhân lý tưởng và bn vng luôn đòi hi đôi bn phi gn bó yêu nhau sut đời và sn sàng nên mt vi nhau trong vic chu toàn s mnh hôn nhân mà Thiên Chúa đã trao phó. H không còn là hai, nhưng ch là mt xương mt tht” (Mt 19,6). “Người ta s lìa b cha m mà gn bó vi v mình, và c hai s thành mt xương mt tht” (St 2,24).

ĐTC Phan-xi-cô trong Tông hun Nim vui ca Tình yêu (s 13) đã nhn mnh như sau: S kết hp v chng, do đó, không nhng ch được gi lên trong chiu kích tính dc và th xác ca nó, mà c trong vic t ý hiến thân trong yêu thương na. Kết qu ca s kết hp này là hai người “tr nên mt thân xác”, c trong th lý ln trong vic kết hp trái tim và cuc sng ca h, và, sau cùng, trong đứa con, người s chia s “thân xác” ca c hai cha m không ch v phương din di truyn”.[7]

2.2. BN đời (Bn trăm năm)

Bn đời” là mt cm t rt thông dng để nói v v và chng trong hôn nhân. Người ta thường nói v nhng cp đôi hnh phúc, “H là nhng người bn đời lý tưởng ca nhau”. Mt cách đơn gin, chúng ta có th hiu rng hai người yêu nhau, đi vi nhau sut cuc đời, h tr và yêu thương nhau - nhưng cũng đủ khong cách để tôn trng nhau - đó là bn đờiĐúng như tác gi Maria Lowell đã nói: H là hai tâm hn nhưng mt ý nghĩ, là hai qu tim nhưng mt nhp đập”.

Mt nhà văn tr ca VN đã tng chia s như sau: “Bn đời là hai ch tht thiêng liêng, nó rưng rưng hơn tên gi v – chng, nó thm thiết và sâu nng hơn tên gi ông xã, bà xã. Yêu nhau ti mc có th làm bn ca nhau, làm đầy và làm hnh phúc cuc sng ca nhau, khiến người kia thy t do trong hôn nhân, như th trong tình bn, tht hiếm. Bn đời còn mang theo mt hàm ý bao dung. Nếu đòi hi trách nhim ca đối phương, người ta s đặt bn vào trong các mi quan h, gi tên bn là chng, v, làm dâu, làm r, người đàn ông, là người ph n… Ch khi bao dung, riêng tư và hnh phúc, người ta mi gi là bn đời”.[8]

Khi nói vi nhau hai t “Bn đời”, v chng xác quyết rng h thuc v nhau, cuc đời ca người này có quan h mt thiết ti cuc đời ca người kia. H sng cuc đời ca nhau, h cn nhau và h không th ri xa nhau. Bi t khi cam kết ly nhau, h t nguyn chp nhn chia s mt định mnh, mt đời sng và mt mái m gia đình.

Linh mc Bùi Văn Khiết Tâm, trong tp sách “Cho đôi bn tình” tp 4 đã viết như sau: Lp gia đình để tr thành v chng ca nhau, cũng đồng nghĩa chung mt định mnh. Người chng gn bó cuc đời ca mình vi người v. Người v trao sinh mng ca mình cho người chng. Vì thế, thánh Phao-lô đã nói: Người chng phi yêu thương v mình như chính thân mình. Ai yêu thương v mình là yêu thương chính mình; vì không ai ghét thân xác mình bao gi, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó” (Ep 5, 28-29a). Chung mt định mnh là sng chết có nhau, vui bun cùng chia, sướng kh cùng chu, vượt qua năm tháng mà vn trung thành”.[9]

ĐTC Phan-xi-cô trong Tông hun “Nim Vui ca Tình Yêu” (Amoris Laetitia) đã nhn mnh rng: “Hôn nhân là mt du ch quí giá, vì khi mt người nam và mt người n c hành Bí tích Hôn phi, thì có th nói, Thiên Chúa được ‘phn chiếu’ nơi h, và Ngài ghi khc trong h nhng nét phác tho đặc thù và du n tình yêu không th xóa nhòa ca Ngài. Hôn nhân là linh nh ca tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngay Thiên Chúa, tht vy, cũng là hip thông: Ba Ngôi V – Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thn – hng sng t muôn thu cho đến muôn đời trong s hip nht hoàn ho. Và đây chính là mu nhim Hôn nhân: Thiên Chúa làm cho hai v chng tr thành mt cuc đời duy nht”.[10]

2.3. BN đường (Bn đồng hành)

Mt danh nhân đã nói: Yêu nhau không là ngi đó nhìn nhau, mà cùng nhau hướng v mt lý tưởng” (Antoine de St Exupéry). Khi kết hôn vi nhau, c hai chp nhn ra khi chính mình để hòa nhp vi người bn đời ca mình để cùng xây dng mt kế hoch đi chung mt con đường, cùng quay v mt hướng. H đích thc là hai người bn đường ca nhau, là đôi bn song hành ca nhau.

Nếu cuc đời là mt cuc hành trình thì hôn nhân cũng là mt chng đường mà hai người cùng nm tay chung bước. Vui cùng vui, bun cùng bun, đau kh, vt v, gian nan cùng chu, đó là vin nh mt cuc hôn nhân êm ái, thành công.

Xét v mt thc tế, đó là mt s hòa nhp trong vic thc hin 3 “cùng”:

Cùng hp tác song phương: Tc ng VN có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây t y”. Hôn nhân là hôn ước trong đó hai người cùng tha thun chia s trách nhim vi nhau, và đảm nhn bn phn cùng nhau xây dng mái m gia đình. Có người đã nói, Trong hôn nhân, gp nhau là bước đầu, sng chung là bước kế tiếp, làm vic chung vi nhau mi làm nên mt gia đình êm m” (James Thurber). S hp tác song phương gia đôi bn trong cuc sng la đôi là yếu t cc k quan trng nh đó hnh phúc gia đình được đảm bo chc chn. Khi nhìn vào mt gia đình nào mà thy hai v chng biết hòa hp, gn bó để chăm lo vic nhà vic ca, vic trong vic ngoài, thì biết ngay gia đình y đang hnh phúc.

Cùng chung chí hướng: V chng phi ngi li vi nhau, cùng nhau xây dng mt mc tiêu chung cho cuc sng hôn nhân và cho gia đình mình. Mt gia đình mà trong đó Ông nói gà, bà nói vt”, hay “Trng đánh xuôi kèn thi ngược” thì đó là biu hin ca s phân hóa, chia r, bt đồng.

Hai người phi dành thi gian để tho lun, có th là tranh lun, v nhng mc tiêu phi theo đui. Chng hn, trong vn đề giáo dc con cái, trong vic qun lý và s dng tài chánh, trong vic gii quyết nhng nhu cu vt cht, tinh thn trong gia đình vv. Trong gia đình dường như lúc nào cũng có nhiu vn đề phi gii quyết và đối phó, nếu hai bn cùng hip lc, đồng tâm nht trí nm tay nhau thc hin thì vic gì cũng xong. Thun v thun chng, tát b Đông cũng cn” hay “Mt cây làm chng nên non / Ba cây chm li thành hòn núi cao”.      

Cùng quan tâm đến nhau và đến nhng nhu cu ca đời sng chung: “Hãy thường xuyên quan tâm đến nhau”, đó là mnh lnh ca tình yêu. Khi yêu, người ta có th làm tt c vì nhau và cho nhau. Vic quan tâm đến nhau phi được coi là mt trong nhng “hng mc ưu tiên hàng đầu để gi cho cuc hôn nhân bn vng, hnh phúc.

Quan tâm t vic nh đến vic ln. Mi người coi nhau như đối tượng chăm sóc thường xuyên. Không phi ch có kiu lãng mn “nâng khăn sa túi” lúc ban đầu, mà sut c cuc hành trình đời sng la đôi, hai bn phi chăm sóc, nâng đỡ, h tr nhau cách tn tình và chu đáo. Nhiu khi ch mt vic nh thôi cũng đủ hâm nóng tình yêu, vn rt mong manh, nh đó hai bn vng vàng yên tâm đi ti đích. Có mt ý kiến thế này: “S bt đi nhng v li d nếu quý bà tân thi ngày nay chăm lo cho chng con hơn là chăm sóc các món hàng h giá siêu th”.

Bên cnh đó, nhiu bà v than phin rng h rt bun ti và cô đơn vì hu như ông chng chng t ra quan tâm gì ti h. Sau mt ngày làm vic bên ngoài v nhà, chng ch kp ăn ung vi vàng ri chui vào phòng xem TV hoc chơi game. Nếu s vic c tái din lâu dài như thế này, thì chc chn cuc hôn nhân s sm rơi vào tình trng tan v… 

2.4. BN tri k (Bn tâm giao)

V chng còn là bn tri k hay bn tâm giao na. V chng phi thu hiu nhau như nhng người bn tri k, tri âm. H cũng phi tin tưởng và chân thành chia s vi nhau nhng tâm s sâu xa, thm kín, riêng tư bên trong như là bn tâm giao.

Trên thc tế, ta thy nhiu đôi bn sng vi nhau như mt người xa l. H vô cm, câm nín, lnh lùng, vô tâm, vô tư, khiến cho cuc sng v chng tr nên băng giá và căng thng. Nhiu bà v than phin, đối bn bè bên ngoài thì chng h ci m, h hi, vui v, rng lượng, trong khi gia đình người chng lnh lùng, kim li, sng và cư x như mt người khách l. Trong tình hung này, h không th là bn tri k hay bn tâm giao ca nhau, mà ch như là người dưng nước lã mà thôi. 

Vy để v chng thc s tr nên người bn đời tri k, tâm giao đích thc, chúng ta nên thc hành mt s điu chính yếu sau:[11]

Tôn trng nhau: Trong ngày thành hôn, đôi bn cm tay nhau cam kết s yêu thương và tôn trng nhau không ch mt năm, hai năm, năm năm, mà là mi ngày sut đời”. Yêu thương và tôn trng phi đi đôi vi nhau. V kính trng chng, chng tôn trng v. C hai quý mến, trân trng nhau.

Trước hết, trng kính là phi nhìn nhn nhau. V không phi là người hu hoc nô l ca chng, mà là người bn đời. Nam và n khác bit nhau, nhưng bình đẳng vi nhau vì c hai đều là hình nh Thiên Chúa, được to dng để tr thành tr tá ca nhau, b túc cho nhau và hip thông vi nhau.

Tiếp đến, trng kính là phi đón nhn nhau. Gia đình Nadarét được bt đầu bng s đón nhn: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng s đón bà Maria v ông v...” (Mt 1,20). Không ch đón nhn nhng ưu đim, mà còn c nhng khuyết đim, nghĩa là đón nhn trn vn con người ca nhau vi quá kh, hin ti, cũng như tương lai. Thu mi quen nhau, đôi bn đã khám phá ra rt nhiu cái đẹp ca nhau, nhng cái làm cho nhau ngưỡng m, si mê. Khi bước vào cuc sng gia đình, các bn dn dn khám phá thêm nhiu điu khác. Nhng điu này có th là “mt trái” ca nhau. Đón nhn nhau đây, trước hết là tôn trng nhng khác bit v cách suy nghĩ, cm nhn... qua vic trao đổi, lng nghe, để hiu biết con người ca nhau hơn, nh đó giúp nhau mi ngày mt nên hoàn thin.

S tôn trng được din t qua cách cư x, qua li ăn tiếng nói hng ngày. Không phi ch tôn trng nhau trong lúc thành công, thnh vượng và mnh kho, trái li trong lúc gian nan, tht bi và bnh tt li cn phi tôn trng và nâng đỡ nhau hơn na. Tránh nói vi nhau bng nhng li l tc tn, thô l, hoc nói xu nhau vi người th ba. Ngược li, biết dành cho nhau nhng li nói nh nhàng âu yếm, nhng c ch trân trng, lch s, l độ, “Tương kính như tân”…

Hy sinh cho nhau: Li Chúa: “Không có tình thương nào cao c hơn tình thương ca người đã hy sinh tính mng vì bn hu ca mình” (Ga 15,13). Mt trong nhng bng chng v tình yêu chân tht, đó là s hy sinh, quên mình. Yêu nhau mà không chp nhn hy sinh, gian kh vì nhau và vi nhau, thì chưa phi là yêu nhau tht s.

Tri có lúc nng, lúc mưa. Cuc đời mi người cũng vy, có lúc thnh lúc suy, có lúc vui lúc bun, có lúc khe lúc đau. Tình yêu luôn đòi hi s thu chung. Nếu ch yêu nhau lúc thnh vượng, may mn, mnh kho, còn khi gp gian nan khn khó, ri ro, thì lìa b nhau, th hi như vy có phi là yêu nhau thành tht hay không? Khi thành tht yêu nhau, người ta phi chp nhn thc tế đó. Đi đâu, cho thiếp đi cùng, / Đói no thiếp chu, lnh lùng thiếp cam”.

Hy sinh quên mình là vì hnh phúc ca v, ca chng, ca con. Hy sinh trong nhng vn đề c th. Hnh phúc gia đình được xây dng bng nhng điu nh mn, bng nhng hi sinh liên l hng ngày ca c đôi bên, chng hn như trong vic s dng tin bc, thi gi, mua sm, gii trí... Đừng ch quyết định theo s thích riêng ca mình, bt chp s thích ca v hoc chng.

Hy sinh cũng có nghĩa là tha th. Nhân vô thp toàn. Thánh Phao-lô dy: “Như nhng người được chn ca Thiên Chúa, nhng người thánh thin và được yêu thương, anh em hãy mc ly nhng tâm tình t bi, nhân hu, khiêm cung ôn hoà, nhn ni, chu đựng ln nhau, và hãy tha th cho nhau nếu người này có chuyn phi oán trách người kia. Như Chúa đã tha th cho anh em, anh em cũng hãy tha th cho nhau”. (Cl 3,12-13)

S hy sinh còn được biu l qua vic quan tâm đến nhau, chăm sóc, lo lng cho nhau, không qun ngi vt v, gian kh vì nhau, nht là khi người bn đời gp th thách, bnh tt, khó khăn. Đây chính là lúc sng li cam kết trung thành vi nhau ngày thành hôn.

Đối thoi vi nhau: Đối thoi là yếu t quan trng giúp duy trì và cng c hnh phúc trong gia đình. Nh đối thoi, v chng, cha m và con cái hiu nhau hơn, gim bt nhng bt đồng. Đối thoi là nói và nghe. Cn nói cho nhau biết nhng điu mình suy nghĩ và mong ước, đồng thi cn nghe nhng suy nghĩ và mong ước ca người khác. Nghe không phi ch bng đôi tai, mà còn bng c khi óc và con tim.

Nhng chuyn quan trng trong gia đình v chng cn phi chia s, bàn bc cùng nhau. Cha ông ta có câu “Thun v thun chng tát b Đông cũng cn”. Làm vic gì cũng nên trao đổi và thng nht trước khi hành động. Trong lúc bàn bc, cn lng nghe, tôn trng ý kiến ca nhau, không nên độc tài, độc đoán, áp đặt ý ca mình. Chúng ta đều biết rng: “Trong tt c nhng gì có liên h đến đời sng chung trong gia đình, hai v chng đều có nhim v và quyn li bng nhau.” Nếu thường xuyên chia s tâm tình vi nhau, v chng s d dàng đi đến ch thng nht trên các lãnh vc công ăn vic làm, t chc đời sng, giáo dc con cái, gii trí, giao tế bn bè, đời sng đạo đức... Nh đó, s hiu nhau, tin tưởng nhau và gn bó vi nhau hơn.

Dành thi gi cho nhau: Yêu nhau, người ta luôn nghĩ đến nhau và mun bên cnh nhau. Tình yêu cn s hin din. Nhiu cp v chng đã đi ti ch đổ v vì thường phi sng xa nhau hoc quá lo công ăn vic làm, không còn để ý gì đến nhau. Bi vy, v chng cn ưu tiên dành thi gi cho nhau, chuyn trò tâm s vi nhau, chia s cho nhau nhng nim vui, nhng ni bun, nói lên nhng suy nghĩ, nhng ý định ca mình trong cuc sng, cũng như nâng đỡ, an i, khích l và c vũ ln nhau.

KT:

Chúng ta có th kết lun là tình bn trong hôn nhân không phi là chuyn tha thãi hay ch là mt cái gì đó xa x, không cn thiết, trái li xét v mt thc tế, đó là mt hình thái biu l tình yêu v chng cách cao đẹp và trn vn nht.  

Theo chuyên gia, hôn nhân đổ v không phi vì thiếu tình yêu mà là thiếu tình bn. Mt người chng hay v nếu biết cư x vi người phi ngu ca mình như người bn tâm giao thì cuc hôn nhân đó luôn hnh phúc và bn vng.

Bên cnh đó, các chuyên gia tâm lý nhn xét rng bt c ai khi đang trong đời sng hôn nhân đều luôn có mt khát khao và mt ước mun sâu xa, đó là s thân mt, đồng cm gia hai người. Tuy nhiên, đây li là th mà các cp đôi v chng d tht vng v nhau nht. Bi vì h thiếu hn s thân mt, đồng cm gia v chng vn được xem là bn cht ca tình bn, ca tình tri âm, tri k. Thc tế cho thy trước khi kết hôn, đa s các bn tr đều nghĩ rng tình yêu mi là điu quan trng. Ít người hiu được rng để chung sng lâu dài thì khía cnh tình bn trong hôn nhân mi là điu cn thiết nht. Có người ví, tình yêu mà không có tình bn cũng như mt bc tranh đẹp nhưng xa l ./.[12][2] D. Wahrheit - Cm nang hnh phúc gia đình Ki-tô - Mc v HNGĐ bn in roneo năm 1993, trg 258

[9] LM Bùi Văn Khiết Tâm – Cho đôi bn tình tp 4 – NXB Phương Đông năm 2014 trang 75-76

[12] https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/hon-nhan-do-vo-khong-phai-vi-thieu-tinh-yeu-ma-la-thieu-tinh-ban-20200323081755410.htm