CÁC SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA
CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI

WHĐ (23.07.2023) – Năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thành lập Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi. Ngày này được cử hành mỗi năm trong toàn Giáo hội vào Chủ nhật thứ IV của tháng Bảy, gần với ngày 26.07 – lễ nhớ thánh Gioakim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Hằng năm đều có sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày này.

Các sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi: