Sắc lệnh của Tòa Ân giải
về việc ban những ân xá đặc biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay,
20.03.2020

Về những ân xá đặc biệt được ban cho các tín hữu đang nhiễm bệnh COVID-19, thường được gọi là vi-rút Corona, cũng như cho những nhân viên y tế, gia đình và tất cả những ai đang giúp đỡ các bệnh nhân bằng bất cứ phương thế nào, kể cả bằng lời cầu nguyện.

“Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, nhẫn nại trong gian truân và không ngừng cầu nguyện” (Rm 12,12). Những lời thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Rôma vẫn vang vọng trong toàn bộ lịch sử Hội Thánh và hướng dẫn tâm tư của các tín hữu khi gặp đau khổ, bệnh tật và tai ương.

Hiện nay toàn thể nhân loại đang bị đe dọa bởi một dịch bệnh vừa khó phát hiện vừa có khả năng biến dạng, chỉ trong thời gian ngắn đã xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta, khiến từng ngày trôi qua trong sợ hãi âu lo, với những bất ổn liên tục phát sinh và nhất là với nỗi khổ đau thể lý và tinh thần cứ mãi lan rộng.

Noi gương Thầy Chí Thánh, Giáo Hội luôn tận tâm chăm lo cho các bệnh nhân. Theo cách trình bày của Thánh Gioan-Phaolô II, những đau khổ của con người mang một giá trị kép: “Giá trị siêu nhiên vì được gắn kết với mầu nhiệm Cứu thế, giá trị nhân bản sâu xa vì trong đau khổ, con người nhận ra chính mình, thấy rõ bản tính, phẩm giá và sứ mạng của chính bản thân” (Tông thư Salvifici Doloris, 31).

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong những ngày gần đây, cũng bày tỏ sự gần gũi của một người cha và luôn kêu gọi mọi người không ngừng cầu nguyện cho những anh chị em đã nhiễm vi-rút Corona.

Để giúp các bệnh nhân COVID-19, những người đang thực sự sống trong mầu nhiệm đau khổ, có thể nhận ra một lần nữa “cuộc khổ nạn sinh ơn cứu độ của Đức Kitô” (Salvifici Doloris, 30), Tòa Ân giải, do thẩm quyền Tông Tòa, tin tưởng vào lời Chúa Kitô và nhận định trong tinh thần đức tin đối với đại dịch hiện nay, được sống thời điểm này trong tâm tình thống hối cá nhân, nay thuận ban các ân xá theo những quy định sau đây.

Các tín hữu đã nhiễm vi-rút Corona, những người đang bị cách ly trong các bệnh viện hay tại tư gia theo quyết định của thẩm quyền y tế, được lãnh ơn Toàn xá khi quyết tâm  từ bỏ tội lỗi và hợp ý qua các phương tiện truyền thông để tham dự cử hành Thánh Lễ, đọc kinh Mân Côi, ngắm đàng Thánh Giá hay những thực hành đạo đức khác, hoặc ít là đọc một kinh Tin kính, một kinh Lạy Cha và một lời khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria, dâng cơn đau bệnh trong tinh thần đức tin hướng về Chúa và đức ái hướng đến anh chị em tha nhân, với ý định sẽ chu toàn sớm hết sức có thể những điều kiện thông thường để lãnh ân xá (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng).

Ơn Toàn xá cũng được ban theo những điều kiện nói trên, cho các nhân viên y tế, người nhà của bệnh nhân và tất cả những ai, theo gương người xứ Samaria nhân hậu, tự nguyện chấp nhận nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đang chăm sóc cho những bệnh nhân nhiễm vi-rút Corona, như lời Chúa đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu” (Ga 15, 13).

Trong cơn đại dịch toàn cầu hiện nay, Tòa Ân giải cũng sẵn lòng ban ơn Toàn xá theo những điều kiện nói trên, cho các tín hữu dâng những giờ viếng, giờ chầu Thánh Thể, đọc Thánh Kinh ít là trong 30 phút, đọc kinh Mân Côi, ngắm đàng Thánh Giá, lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót, để khẩn cầu Thiên Chúa Toàn năng chấm dứt đại dịch này, nâng đỡ những người nhiễm bệnh và ban ơn cứu rỗi muôn đời cho những kẻ đã được Chúa gọi về bên Chúa.

Hội Thánh cầu nguyện cho những ai không thể lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân và rước Của Ăn đàng, trong mầu nhiệm các thánh thông công, Hội Thánh phó dâng tất cả và từng người cho lòng Chúa Thương xót, đồng thời ban ơn Toàn xá cho các tín hữu trong giờ lâm tử, miễn là những người ấy đã chuẩn bị tâm hồn cách thích đáng và đã đọc một ít kinh nguyện khi còn sống (trong trường hợp này Hội Thánh sẽ bù đắp cho ba điều kiện thông thường để lãnh nhận ân xá). Cần lãnh nhận ân xá này trước tượng Chúa chịu đóng đinh hoặc Thánh Giá (x. Enchiridion indulgentiarum, số 12).

Hướng về Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Hội Thánh, Mẹ là Đấng chữa lành bệnh nhân, là Đấng phù hộ các Kitô hữu và là Đấng Bầu cử cho chúng ta, chúng ta xin Mẹ trợ giúp nhân loại đang gặp khổ đau, cứu chúng ta khỏi sự dữ của đại dịch này và ban cho chúng ta mọi ơn phúc cần thiết để đón nhận ơn Chúa cứu độ và thánh hóa chúng ta.

Sắc lệnh này có hiệu lực bất chấp mọi điều trái nghịch.

Ban hành tại Rôma, từ trụ sở Toà Ân giải, ngày 19 tháng 3 năm 2020.  

Hồng y Mauro Piacenza
Chánh án Tòa Ân giải

Krzysztof Nykiel
Chánh Văn phòng 

Chuyển ngữ: Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ (22.3.2020)