LƯU Ý VIỆC XỨC TRO TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH

Ủy ban Phụng tự / HĐGMVN

WHĐ (14.1.2021) Trong tình trạng đại dịch tại nhiều quốc gia vẫn có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng dân cư như hiện nay, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã lưu ý về cử hành phụng vụ Thứ tư Lễ Tro. Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chuyển ngữ và trân trọng phổ biến.

***

BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH

Prot. N. 17/21

LƯU Ý VỀ THỨ TƯ LỄ TRO
Xức tro trong thời gian đại dịch

Linh mục đọc lời nguyện làm phép tro. Sau khi thinh lặng rảy nước thánh trên tro, linh mục hướng về cộng đoàn và chỉ đọc công thức xức tro chung một lần cho tất cả mọi người như đã ghi trong Sách Lễ Rôma: “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng” hoặc “Hãy nhớ mình là tro bụi, và sẽ trở về bụi tro”.

Sau đó, linh mục rửa tay, mang khẩu trang che mũi và miệng. Các tín hữu bước đến trước mặt linh mục, hoặc tuỳ nghi đứng yên tại chỗ, linh mục thinh lặng rắc tro trên đầu từng người.

Gửi từ Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, ngày 12 tháng 01 năm 2021.

Hồng y Robert Sarah
Bộ trưởng

+ Arthur Roche
Tổng Giám mục Thư ký

* Cập nhật lúc 09 giờ 45 phút ngày 15/01/2021.