HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI
CỦA ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
NGÀY KẾT THÚC – TÓM TẮT TỔNG KẾT

Tin, ảnh: Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, O.P

A. Ngày kết thúc

Ngày cuối cùng của Hội Nghị với Thánh Lễ đầu ngày do Đức Cha Chủ Tịch cùng quý Cha cử hành với sự tham dự của mọi tham dự viên. Trong Nhà Nguyện nhỏ tại Tòa Giám Mục, Thánh Lễ thứ hai của chương trình, cũng là Thánh lễ chuẩn bị kết thúc Hội Nghị.


Chia sẻ suy niệm trong bài giảng, dựa trên hai bài đọc Thánh lễ, Đức Cha đã làm nổi bật đến ý tưởng “Lòng Thương xót của Thiên Chúa” trên nhân loại: lòng thương xót của Thiên Chúa trong ngày sau cùng (Kh 20, 1-4.11-21,2) và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân trong thời hiện tại (Lc 21, 29-33). Sau khi khai triển ý nghĩa nội dung bài Tin Mừng với những hình ảnh trong dụ ngôn, Đức Cha Chủ tịch liên hệ đến đường hướng mục vụ gia đình: đó cũng là một mục vụ của lòng thương xót với tiến trình “đồng hành – phân định” trong chính tính “chông chênh” hoàn cảnh đối tượng, như Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến, cũng như cần phát huy vai trò của người giáo dân trong khi đưa ra đường hướng và thi hành mục vụ gia đình.


Chương trình làm việc buổi sáng cuối cùng của Hội Nghị với bài “Giáo lý về hôn nhân: Hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa”, do Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy Ban Di Dân trình bày. Sau khi trình bày nội dung, Đức Cha Luy đã dành thời gian để trả lời, giải đáp các thắc mắc của các tham dự viên đặt ra.

Sau giờ giải lao, các tham dự viên trở lại Hội trường, để cùng lắng nghe phần tổng kết của Hội Nghị Thường Niên lần thứ XI của UBMVGĐ.

Trước khi đọc bản đúc kết, Cha Tổng Thư Ký đã thay Đức Cha Chủ Tịch cám ơn tất cả quý Cha, quý nữ tu, quý tham dự viên đã sắp xếp công việc để tham dự Hội Nghị, góp phần làm nên thành công của Hội Nghị và tiến trình soạn thảo Bản hướng dẫn Mục vụ Gia đình của Ủy Ban cũng như với những công việc khác. Tiếp sau đó, Cha tường trình lại tất cả những gì đã đạt được trong ba ngày làm việc của Hội Nghị.

Sau cùng, Đức Cha Chủ Tịch đã tóm kết lại tất cả, cũng như cám ơn quý cha, quý tham dự viên, cha Tổng Thư Ký trong vai trò điều hành các công việc cho Hội Nghị được diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh đó, Đức Cha đã gửi lời cám ơn đặc biệt đối với các ban phục vụ, những người phục vụ âm thầm nhưng góp phần lớn làm cho Hội Nghị được thành công.

Lúc 11g30, Hội Nghị Thường niên lần thứ XI của UBMVGĐ chính thức kết thúc với phép lành của Đức Cha Chủ Tịch Ủy Ban. Sau giờ cơm trưa, các tham dự viên được xe đưa đón đi tham quan Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, cũng như trở về Sài Gòn, nơi đã đón quý tham dự viên ngày khởi đầu.

B. Tóm tắt Hội Nghị.

1. Thành phần và số lượng tham dự viên, và ban phục vụ Hội Nghị:

– Các thành phần tham dự: bốn (4) bao gồm thành phần ủy ban, khách mời, các giáo tỉnh, và những người phục vụ.

– Tổng số người tham dự: 71, trong đó: Ủy ban: 10 (1 giám mục, 4 linh mục, 5 giáo dân); Khách mời: 10 (1 giám mục, 3 linh mục, 4 nữ tu, 2 giáo dân); Các giáo tỉnh: Hà Nội : 17 (13 linh mục , 4 giáo dân) - Huế: 7 ( 6 linh mục, 1 giáo dân) - Sài gòn: 27 ( 12 linh mục, 1 nữ tu, 14 giáo dân);

– Số lượng người của các ban phục vụ: 36 (ban y tế, truyền thông, âm thanh, hậu cần…). Ngoài ra, còn có khoảng gần 40 phục vụ viên khác gồm các quý cha, quý thầy, quý nữ tu, những anh chị em tại Tòa Giám Mục, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc phục vụ cho Hội Nghị.

2. Chủ tọa Hội Nghị: Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch của Ủy ban Mục Vụ Gia đình, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

3. Ban Thư Ký Hội Nghị: Cha Giuse Hà Đăng Định, Tổng Thư Ký Ủy ban, Cha Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, O.P, Sr. Martina Lại Thị Diễm Trinh, O.P

4. Năm (5) đề tài được thuyết trình và lắng nghe:

– Cha Phanxicô Salesio Lê Văn La Vinh, O.P: “Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và những thách đố của mục vụ gia đình”;

– Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy Ban Di Dân: “Giáo lý về hôn nhân: Hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa”;

– Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ: “Định hướng mục vụ gia đình theo Tông huấn Familiar Consortio, Amoris Laetitia và các Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam”;

– Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy Ban Mục vụ Gia đình: “Học hỏi thư chung của Hội đồng Giám Mục Việt Nam 2020”;

– Cha Giuse Hà Đăng Định, Tổng Thư Ký của Ủy Ban Mục vụ Gia đình: “Những áp dụng thực hành mục vụ gia đình tại Việt Nam”.

5. Những công việc bàn thảo, đúc kết trong Hội Nghị:

– Thống nhất lược đồ hướng dẫn Mục vụ Gia đình tại Việt Nam, và kế hoạch biên soạn;

– Đề cử nhân sự theo từng Giáo tỉnh để cộng tác soạn thảo Bản Hướng dẫn Mục vụ Gia đình. Ngoài ra có thể mời thêm những cộng tác viên khác ngoài Ủy Ban;

– Thảo luận, thống nhất chủ đề, các mục cho số Báo Hiệp Thông - 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, mà Ủy Ban Mục vụ Gia đình đã được giao;

– Giới thiệu trang web của Ủy Ban Mục vụ Gia đình vừa được thiết kế và lập trình lại; giới thiệu cộng tác viên cho trang web;

– Kế hoạch sinh hoạt của Ủy ban Mục vụ Gia đình năm 2021;

– Đề cập đến Đại Hội Gia đình Toàn Quốc có thể diễn ra vào năm 2021, nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

WHĐ (1.12.2020)