HỌC HỎI PHÚC ÂM

LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM B

LM Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ

PHÚC ÂM: Mc 16,1-8

Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Giacôbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu.

Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ, họ bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta”. Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh. Mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng, nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: “Các người đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazarét chịu đóng đinh: nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Ðây là chỗ người ta đã đặt Người. Các bà hãy đi nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước”.

Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi.

CÂU HỎI TÌM HIỂU

1. Đọc Mc 16,1-2. Cho biết tên của ba phụ nữ đi mua hương liệu. Họ mua vào lúc nào? Họ đi ra mộ vào lúc nào, để làm gì?

2. Đọc Mc 15,45-46. Ông Giô-xếp có dùng hương liệu khi táng xác Chúa không? Đọc Mc 16,1. Ba phụ nữ mua hương liệu để làm gì? Hương liệu có công dụng gì?

3. Đọc Mc 16,3. Các bà có biết cửa mộ của Đức Giêsu được lấp bởi một tảng đá không? Đọc Mc 15,46-47. Bạn biết gì về cách mai táng của người Do-thái?

4. Đọc Mc 16,3-4. Hãy cho biết cảm tưởng của các bà khi thấy tảng đã lớn che cửa mộ bị lăn ra? Khi ra thăm mộ, các bà có mong gặp được Chúa phục sinh không?

5. Đọc Mc 16,5. Người thanh niên mặc áo trắng là ai? Đọc Mt 28,2-3; Lc 24,4; Ga 20,12. Các bà hoảng sợ, điều đó có lạ không? Đọc Lc 1,12.29-30; 2,9-10.

6. Đọc Mc 16,6. Đây là lời mặc khải của vị thiên thần. Theo bạn, câu này quan trọng ở những điểm nào?

7. Đọc Mc 16,7. Bạn nghĩ gì về cái hẹn này của Đấng phục sinh với các môn đệ? Đọc Mc 14,28.

8. Đọc Mc 16,8. Câu kết này có làm bạn chưng hửng không? Khi thấy phản ứng của các bà như vậy, bạn thường đặt những câu hỏi nào?


GỢI Ý SUY NIỆM: Bạn nghĩ gì về việc các phụ nữ ra thăm mộ Chúa lúc sáng sớm, đem theo dầu thơm? Các phụ nữ là những người đầu tiên nghe thiên thần loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh. Họ cũng là những người được yêu cầu đi báo Tin Mừng ấy cho các môn đệ. Bạn thấy phụ nữ có thể đảm nhận thêm việc gì trong giáo xứ của bạn?


PHẦN TRẢ LỜI:     

1. Sau khi Đức Giêsu bị bắt ở vườn Ghếtsêmani, tất cả các môn đệ đều bỏ Thầy mà chạy trốn (Mc 14,50), chỉ trừ Phêrô. Ông theo Thầy từ xa và vào dinh thượng tế, ở đó ông đã chối Thầy ba lần (Mc 14,54.66-72). Khi Đức Giêsu chết trên thập giá, Tin Mừng Máccô nói đến sự hiện diện của một nhóm phụ nữ. Họ nhìn Ngài từ xa (Mc 15,40). Đây là nhóm các bà “đã đi theo và phục vụ Đức Giêsu khi Người còn ở Galilê”. Họ đã “cùng với Người lên Giêrusalem” trong dịp lễ Vượt Qua này (Mc 15,41). Trong số đó có ba phụ nữ được kể tên rõ ràng, đó là bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ của hai ông Giacôbê và Giôxết, và bà Salômê (Mc 15,40.47; 16,1). Họ là những người đã chứng kiến Đức Giêsu chịu đóng đinh (Mc 15,40), và được mai táng (Mc 15,47). Họ đi mua hương liệu vào chiều tối thứ bảy, khi ngày sabát đã kết thúc. Họ sẽ là những người ra thăm mộ trước tiên, vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là sáng Chúa nhật (Mc 16,1-2). Họ thăm mộ để tỏ lòng tôn kính mến yêu vị Thầy đã khuất, đồng thời để xức xác Thầy bằng hương liệu.

2. Theo Mc 15,45-46, một thành viên có thế giá của Thượng Hội đồng là ông Giôxếp thành Arimathê, đã hạ xác Đức Giêsu xuống khỏi thập giá, bọc xác Ngài bằng một tấm vải gai do ông mua, rồi đưa xác Ngài vào mộ đục trong đá. Sau cùng, ông lấy phiến đá lấp cửa mộ. Có vẻ đây là một cuộc chôn táng vội vã, vì không thấy nói đến việc ông dùng hương liệu để xức xác Đức Giêsu. Vào chiều ngày sabát, ba phụ nữ đã đi mua hương liệu để xức xác Đức Giêsu, vì lòng quý trọng với Thầy. Hương liệu là hỗn hợp dầu thơm quý giá làm từ nhiều loại nhựa cây khác nhau. Người ta xức trên xác chết những hương liệu này trước khi quấn lại bằng băng vải. Hương liệu không có mục đích để ướp xác cho khỏi bị phân hủy theo kiểu người Ai-cập, nhưng chỉ để làm bớt mùi của xác chết trong trường hợp phải cải táng sau này.

3. Các bà đã chứng kiến việc chôn táng Đức Giêsu trong mộ nên biết rõ cửa mộ được lấp bằng một tảng đá lớn (Mc 15,46-47). Chính vì thế khi ra thăm mộ, điều làm các bà bận tâm là ai sẽ giúp họ lăn tảng đá ấy ra (Mc 16,3). Người Do-thái mai táng người chết trong hang đá, hay trong một ngôi mộ đục vào núi đá vôi. Họ tắm rửa thi hài, xức xác bằng hương liệu (Mc 16,1; Ga 12,7; 19,39), sau đó quấn thi hài bằng những băng vải (Ga 11,44; 20,5). Khi thân xác đã rã tan, người ta bỏ xương người chết vào hộp hài cốt.

4. Chắc các bà sửng sốt, vì thấy tảng đá rất to che cửa mộ đã bị lăn sang một bên (Mc 16,3-4). Hẳn một người có sức mạnh mới lăn được, nhưng các bà không biết là ai. Người đó lăn với mục đích gì, các bà cũng không rõ. Các bà chỉ sợ thân xác của Thầy mình bị xâm phạm. Khi ra thăm mộ, các bà chỉ nghĩ đến chuyện xức xác Thầy, chứ không nghĩ đến chuyện gặp Thầy được phục sinh.

5. Khi vào mộ, các bà thấy “một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng.” Sự xuất hiện bất ngờ của người này trong ngôi mộ đã làm các bà hoảng hồn. Đây là một thiên sứ (aggelos) dưới dạng một thanh niên (Mc 16,5). Phúc Âm Luca nói đến: “hai người đàn ông, y phục sáng chói, đứng bên các bà” (Lc 24,4). Phúc Âm Mát-thêu lại nói đến “một thiên sứ của Chúa từ trời xuống,” ngồi trên tảng đá che cửa mộ (Mt 28,2). Còn Phúc Âm Gioan nói đến “hai thiên sứ mặc áo trắng, ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân” (Ga 20,12). Khi nhận ra đây là một thiên sứ, chắc các bà còn sợ hơn. Trước đây ông Dacaria, Đức Mẹ và các mục đồng cũng đã sợ như vậy khi gặp thiên sứ (Lc 1,12-13; 1,30; 2,9).

6. Mác-cô 16,6 là một lời mặc khải quan trọng từ Thiên Chúa do thiên sứ loan báo. Thiên sứ báo cho các bà biết Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh, nay đã được nâng dậy, nghĩa là được Thiên Chúa phục sinh. Thân xác của Ngài không còn nằm trong ngôi mộ này nữa. Thiên sứ mời các bà nhìn vào chỗ đã đặt xác Ngài trước đây. Bây giờ chỉ là chỗ trống. Như thế thiên thần vừa loan báo tin mừng phục sinh, vừa chứng minh cho các bà thấy Đức Giêsu đã sống lại thật, vì nơi Ngài nằm, không còn xác Ngài ở đó nữa. Ngôi mộ bây giờ là ngôi mộ trống. Lời loan báo của vị thiên sứ rất đáng tin, vì vị này là người của Thiên Chúa.

7. Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu đã hứa sẽ đi đến Galilê trước các ông (Mc 14,28). Bây giờ, Ngài đang thực hiện lời hứa ấy (Mc 16,7). Thầy Giêsu phục sinh muốn hẹn gặp lại các môn đệ ở Galilê, nơi đầu tiên Thầy trò gặp nhau với nhiều kỷ niệm. Thầy muốn gặp họ dù cách đây mấy ngày, Phêrô đã chối Thầy (Mc 14,66-72) và các môn đệ khác đã bỏ trốn (Mc 14,50). Điều đặc biệt ở đây là vai trò của các phụ nữ. Qua miệng vị thiên thần, Đấng phục sinh đã yêu cầu các bà đi nhắc lại cho các môn đệ và ông Phêrô về cái hẹn quan trọng ấy. Đấng phục sinh đang chờ họ ở Galilê.

8. Các bà đã ra mộ và gặp nhiều chuyện kinh khủng (tảng đá tự nhiên lăn ra, người thanh niên áo trắng, xác Thầy không còn nữa). Nếu họ kinh hãi khi chứng kiến những chuyện đó, thì cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu Tin Mừng Mác-cô kết thúc ở câu Mc 16,8 thì chúng ta sẽ cảm thấy chưng hửng, vì có nhiều câu hỏi được đặt ra: Khi nào các bà mới hết sợ? Khi hết sợ, các bà có đi báo cho các môn đệ về cái hẹn với Đức Giêsu ở Galilê không?

WHĐ (29.03.2024)