ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ:
GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH

WHĐ (04.01.2023) - Sau đây là 14 bài Giáo lý về phân định của Đức Thánh Cha Phanxicô trong các buổi Tiếp Kiến Chung từ ngày 31-8-2022 đến 04-01-2023.


Bài 14: 
Đồng hành thiêng liêng

Bài 13: Một số sự hỗ trợ

Bài 12: Thái độ tỉnh thức

Bài 11: Dấu chỉ xác chuẩn cho một chọn lựa tốt

Bài 10: Làm thế nào để biết đâu là an ủi thật

Bài 09: Sự an ủi thiêng liêng

Bài 08: Đọc những khuấy động tâm hồn

Bài 07: Sự sầu khổ thiêng liêng

Bài 06: Yếu tố đọc lại cuộc đời

Bài 05: Yếu tố ước muốn

Bài 04: Yếu tố hiểu biết chính mình trong sự phân định

Bài 03: Yếu tố cầu nguyện trong sự phân định

Bài 02: Một ví dụ phân định của thánh Inhaxiô

Bài 01: Phân định là gì?