CHA MẸ CỦA THÁNH GIUSE LÀ AI?

Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
Từ: aleteia.org

WHĐ (5.1.2021)Cha mẹ của người cha nuôi của Chúa Giêsu đã nuôi dạy một “con người công chính”, người sẽ canh giữ Đấng Cứu Độ thế gian.

Trong khi theo truyền thống, Giáo Hội công nhận cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria là Thánh Gioakim và Anna, thì cha mẹ của Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu, ít được nhắc đến.

Tại sao vậy?

Cũng như với Thánh Gioakim và Anna, rất ít chi tiết đã được truyền lại cho chúng ta về cha mẹ của Thánh Giuse. Đồng thời, chúng ta biết một cách chắc chắn về cha của Thánh Giuse, mặc dù thoạt nghe có thể khó hiểu.

Trong Phúc âm Mátthêu, Thánh Giuse được liệt vào danh sách con trai của “Giacóp” (Mátthêu 1:16). Tuy nhiên, trong Phúc âm Luca, cha của ngài được gọi tên là “Hêli” (Luca 3:23). Mátthêu và Luca có các thông tin khác nhau không?

Nhà biện giáo Jimmy Akin đưa ra một lời giải thích hợp lý được nhiều học giả kinh thánh chấp nhận.

Nhà sử học thế kỷ thứ hai Julius Africanus, người gốc Ítraen, ghi lại thông tin do họ hàng còn lại của Chúa Giêsu cung cấp vào thời của ngài. Theo gia phả của họ, ông nội của Thánh Giuse  là Matthan (được đề cập trong Mátthêu) kết hôn với một phụ nữ tên là Estha, người này sinh cho ông một người con trai tên là Giacóp. Sau khi Matthan chết, Estha kết hôn với người bà con tên Melchi (được đề cập trong Luca) và sinh cho ông ta một người con trai tên là Hêli (việc kết hôn với họ hàng là điều phổ biến ở người Do Thái vào thời điểm này). Do đó, Giacóp và Hêli là anh em cùng mẹ khác cha. Hêli chết mà không có con, vì vậy Giacóp kết hôn với người vợ góa của em trai mình và làm cha của Giuse, về mặt sinh học là con trai của Giacóp nhưng về mặt pháp lý là con trai của Hêli (Eusebius, Lịch sử Truyền đạo 1: 6: 7).

Việc nhận con nuôi rất phổ biến trong văn hóa Do Thái và nó ảnh hưởng trực tiếp đến gia phả trực hệ. Vì vậy, trong khi một người có thể được sinh ra trong một dòng dõi cụ thể, nếu sau này họ được nhận làm con nuôi, họ cũng sẽ tiếp nhận dòng dõi mới. Ngoài ra, như Akin giải thích, "Việc nhận con nuôi có thể diễn ra sau khi sinh." Điều này có nghĩa là “Nếu một người đàn ông chết mà không có con, thì nghĩa vụ của anh hoặc em trai anh ta là kết hôn với người đàn bà góa và làm cha một đứa con trai thay cho anh trai mình. Người con trai này sau đó sẽ được “coi là con” của người đàn ông đã chết và được coi là con trai của ông ta trong gia phả.”

Sau đó, nhiều người tin rằng Giacóp là cha chính của Giuse và là người đã nuôi dạy ngài trở thành một “người công chính”.

Về mẹ của Thánh Giuse, hầu như không có bằng chứng nào tồn tại, ngay cả trong những truyền thống xa xôi nhất. Một thị nhân sống vào thế kỷ XVIII, tên là Mẹ Cecilia Baij, tuyên bố mẹ của Thánh Giuse là "Rachel." Có một số khả năng điều này có thể đúng, vì Rachel là một cái tên thông thường, nhưng nó cũng dường như liên kết thánh Giuse với “Giuse” đầu tiên trong Cựu Ước, có cha mẹ là Giacóp (Israel) và Rachel (Sáng thế ký 35). Dù trường hợp nào, những thị kiến của Mẹ Cecilia Baij được coi là “mặc khải riêng” và không được Giáo hội Công giáo công nhận.

Dù cha mẹ của Thánh Giuse là ai, các ngài đã có công nuôi dưỡng một người nhân đức, người sẽ trở thành khí cụ trong lịch sử cứu độ và là cha nuôi đáng kính của Chúa Giêsu Kitô.