Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã

24/01/2021
Ma quỷ có biết được những suy nghĩ của chúng ta hay không? Liệu chúng có thể hiểu được những gì chúng ta đang nghĩ tại một khoảnh khắc nào ...

Hội thánh giữa thiết lập và thế tục hóa, xây dựng và phá hủy

24/12/2020
Đâu là những ưu tư riêng làm cho Hội Thánh ở Việt Nam - hay những Kitô hữu ở Việt Nam - lo lắng đứng trước “thế gian”, hay xã ...

Những suy tư Do Thái giáo về Cứu chuộc và Cứu rỗi nhân dịp các Kitô hữu cử hành Lễ Giáng Sinh

19/12/2020
Theo thời gian, suy tư về cứu thế đã kết nối cả ý nghĩa của cứu rỗi (salvation) và cứu chuộc (redemption). Nó được bàn cãi trong Do Thái giáo ...

Quan điểm của Kitô giáo về nhân vị

10/12/2020
“Nhân vị phải được tôn trọng; xã hội loài người phải được canh tân. Do đó, điểm cốt yếu trong tất cả phần trình bày của chúng tôi là chính ...

Cánh chung luận trải qua lịch sử Hội thánh

28/11/2020
Chúng ta sẽ tìm hiểu những khuynh hướng diễn tả các thực tại cánh chung, trải qua bốn giai đoạn chính của lịch sử Hội thánh: 1/ Thời các giáo ...

Giáo phận Đà Nẵng: Hội thảo chuyên đề “Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu”

26/11/2020
Một biến cố đặc biệt mang tính “học thuật” chứ không phải là một cử hành phụng tự trong Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu: đó là cuộc hội thảo ...

Vài loại tội phạm chống lại nhà chức trách Giáo Hội và tự do Giáo Hội

22/11/2020
Những năm gần đây Giáo Hội tại Việt Nam nổi lên một số trường hợp, cả giáo dân và giáo sĩ, chống lại nhà chức trách Giáo Hội và tự ...

Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ

20/11/2020
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta tìm hiểu về thực hành trừ quỷ hay trừ tà dưới nhãn quan và theo quy định của Giáo Hội.

Những hành động khác thường của ma quỷ

18/11/2020
Theo nhà trừ quỷ LM Francesco Bamonte, “nói đến những hành động đặc biệt khác thường của quỷ là ám chỉ đến những tác động cụ thể của nó đến ...

Sự cám dỗ: Những cách thức tấn công thường dùng của ma quỷ đối với chúng ta

16/11/2020
Cám dỗ là phương thức hoạt động thường dùng của ma quỷ (x. 1Ga 3,8-10). Satan là tên cám dỗ (1Tx 3,5), và như cách nó đã gây ra Sự ...
LỊCH PHỤNG VỤ