Suy tôn Thánh Giá (2)

12/09/2020
Thánh Phao-lô tôn vinh Chúa Giê-su chịu đóng đinh nơi thân xác mình bằng những dấu vết của đòn vọt xé da xé thịt giống Chúa Giê-su, và coi đó ...

Thánh kinh và Tính dục dị biệt

11/09/2020
Cái nhìn nhân học của Kitô giáo về tính dục dị biệt đặt nền tảng trên mạc khải Thánh Kinh và suy tư thần học về thân xác của Thánh ...

Thời phong cùi: Lây nhiễm và chữa lành trong Kinh Thánh

28/08/2020
Trong hiện trạng đầy nguy kịch về sức khỏe, những suy tư về chủ đề phong cùi trong Kinh Thánh có thể giúp chúng ta đối phó với sự lây ...

Suy tôn Thánh Giá

24/08/2020
Năm nay Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, Thái Lan, Đức, Úc và Hoa Kỳ mừng hồng ân 350 thành lập, với bao ơn lành và bao thành quả ...

Mẹ Maria lên trời

12/08/2020
Có hai đoạn Kinh thánh được sử dụng nhiều nhất để "bác bỏ" việc Đức Maria lên trời. 1. Gioan 3:13: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng ...

Môsê, Êlia và Chúa Giêsu: Tại sao tất cả các vị ở cùng với nhau trong cuộc Biến Hình?

04/08/2020
Sự tập họp khác thường này có ý nghĩa cánh chung sâu sắc. Và nhìn vào một từ duy nhất trong tiếng Hy Lạp gốc có thể giúp giải mã ...

Sách Sáng Thế Chương 1 như là sự giải thần thoại (tục hóa) thiên nhiên

31/07/2020
Vấn đề nằm ở quyền tự trị đúng đắn của các khoa học và lý trí con người trong việc nghiên cứu các đối tượng của chúng, cụ thể ở ...

Họp Ban thường vụ Uỷ Ban Kinh Thánh

25/07/2020
Mục đích của cuộc họp là nhằm tập hợp và mời gọi sự cộng tác của nhiều thành phần khác nhau trong Giáo Hội Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc ...

Hãy mặc lấy Chúa Ki-tô Giê-su

22/07/2020
Tất cả chúng ta, mặt không màn che, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng ...

Những dụ ngôn của Đức Giêsu

06/07/2020
Những dụ ngôn của Đức Giêsu nằm trong số những lời nói được sưu tập sớm nhất. Một bộ sưu tập những dụ ngôn đã làm nền tảng cho chương ...
LỊCH PHỤNG VỤ