Đức Kitô tự đồng hóa mình với người nghèo theo Tin Mừng Luca

21/07/2021
Điều đặc biệt chúng ta thấy được qua con người Giêsu là sự nghèo khó. Điều này được thể hiện rõ qua việc xuất thân và đời sống nghèo khó ...

Từ Miriam ở Ai Cập đến Mariam ở Bêlem

21/07/2021
Miriam là mẫu gương cho các nữ ngôn sứ. Dù không biết được nguồn gốc của tên bà, song truyền thống Do Thái cũng đưa ra hai khả năng. Trước ...

Người mà Đức Giêsu thán phục

05/07/2021
Ngay cả Đức Giêsu cũng thán phục đức tin của viên sĩ quan quân đội Rôma đang thống trị người Do Thái! Phân tích bản văn cho thấy đây không ...

Tân Ước như là Sáng Thế Ký được kể lại

21/06/2021
Tân Ước có thể được đọc như một cuốn Sáng Thế Ký mới. Đây là trình thuật tạo dựng mới, với Ađam và Evà của riêng mình, vườn địa đàng ...

Khuấy động hay chọn lựa …

07/06/2021
Giáo huấn của Chúa nói về tầm quan trọng của việc chọn lựa phần tốt vì Nước Trời. Phải sống trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân (câu trả ...

Đức Giêsu trong Tân Ước

31/05/2021
Tất cả các sách mà Hội Thánh Công giáo ấn định trong thư quy Tân Ước đều nói về Chúa Giêsu Kitô: Người là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu ...

Con đường canh tân từ bên trong

23/05/2021
Inhaxiô Lôyôla: Từ mải mê tìm danh vọng trần gian đến say mê làm Vinh Danh Thiên Chúa Hơn

Hôn nhân của Ngôn sứ Hô-sê và bà Gô-me: Biểu tượng của tương quan giữa Đức Chúa và dân Ít-ra-en

19/05/2021
Đoạn sách Hs 2,4-25 diễn tả tương quan tình yêu của người chồng chung thủy với người vợ bất trung. Tương quan ấy ẩn dụ cho mối quan hệ giữa ...

Đức Giêsu, người con của thời đại mình

21/04/2021
Ta thường nghe nói rằng, trong bối cảnh Do Thái thời Đức Giêsu, các phụ nữ bị gạt ra bên lề và bị xem như ô uế và Đức Giêsu ...

Những thách đố của đời sống đức tin

20/04/2021
Bài viết trình bày kinh nghiệm lịch sử thăng trầm của đời sống đức tin của Dân Chúa để rút bài học cho thời đại và đặc biệt cho việc ...
LỊCH PHỤNG VỤ