CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
CHO NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN

WHĐ (14.10.2023) – Vào năm 1992, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập Ngày Thế giới Bệnh nhân và ấn định cử hành hằng năm vào ngày lễ nhớ Đức Mẹ Lộ Đức (11 tháng 2). Ngày này được thành lập để khuyến khích các Kitô hữu Công giáo cầu nguyện và chăm sóc cho những người bệnh tật và đau khổ.

Các sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân:

Năm 2024: “Con người ở một mình thì không tốt” (x. St 2,18) - Chăm sóc bệnh nhân bằng việc quan tâm đến các mối tương quan

Năm 2023: “Hãy chăm sóc cho người này” - Lòng trắc ẩn như một bài tập Hiệp hành của việc chữa lành

Năm 2022: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ” (Lc 6, 36) - Đứng bên người đau khổ trên nẻo đường đức ái

Năm 2021: “Anh em chỉ có một Thầy và tất cả anh em là anh em với nhau” (Mt 23,8) - Một tương quan tin tưởng hướng dẫn việc chăm sóc bệnh nhân

Năm 2020: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28)