Bài giảng Đức Thánh Cha - Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh

10/04/2023


BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu vào Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh, hay còn gọi là Thứ Hai Thiên Thần.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh:

Đức Phanxicô:

10.04.2023 – Khi loan báo về Chúa thì sẽ gặp Người

18.04.2022 – Đừng sợ!

05.04.2021 – Thiên thần mới có thể nói "Người đã sống lại"

13.04.2020 – Mẫu gương của sự trung thành, tận hiến và tình yêu

22.04.2019 – Niềm vui Phục Sinh kéo dài trong cuộc đời

(Cập nhật ngày 11.04.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ