BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM A

WHĐ (24.06.2023) – Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật 12 Thường niên năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Chúa nhật 12 Thường niên năm A:

Đức Phanxicô:

25.06.2023 – Chỉ nên sợ điều đáng sợ

21.06.2020 – Sợ hãi là một kẻ thù tệ hại nhất

25.06.2017 – Các con đừng sợ

Đức Bênêđictô XVI:

22.06.2008 – Kính sợ Chúa và sợ người đời