Ý cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha: Gia đình là kho báu của nhân loại

05/08/2018

ĐTC - Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu để bất cứ quyết định nào của các nhà kinh tế và chính trị đều giúp bảo vệ gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại. 

LỊCH PHỤNG VỤ