Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023

22/09/2023
Trong Hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục đã: 1. Lắng nghe thông tin về nội dung và phương thức làm việc của kỳ họp Đại hội lần thứ nhất ...

Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế

21/09/2023
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay là Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận ...

Thông báo về “Thỏa thuận về Quy chế của Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam”

28/07/2023
Tối ngày 27 tháng 7 năm 2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tòa thánh đã ký ...

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh

17/06/2023
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt từ nhiệm. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, hiện là Giám mục phó giáo phận, kế ...

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang

01/05/2023
Hôm nay, ngày 01 tháng 05 năm 2023, Lễ Thánh Giuse Thợ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không ...

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

21/04/2023
Trong Hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục: 1. Thảo luận và cử đại diện tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI sẽ diễn ra ...

Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ

25/03/2023
Bổ nhiệm: Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh; Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng làm Giám mục chính tòa Giáo ...

Hội đồng Giám mục bổ nhiệm nhân sự

18/01/2023
Chiếu theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám mục Việt Nam và kết quả cuộc họp ngày 02 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ (nhiệm kỳ ...

Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

31/12/2022
Để sống tình hiệp thông trong Hội Thánh, trong ngày an táng, tức thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023, toàn thể Hội Thánh tại Việt Nam sẽ dâng ...

Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh

01/11/2022
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Bùi Công Trác, linh mục thuộc tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục phụ tá tổng giáo ...
LỊCH PHỤNG VỤ