Hội đồng Giám mục bổ nhiệm nhân sự

18/01/2023
Chiếu theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám mục Việt Nam và kết quả cuộc họp ngày 02 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ (nhiệm kỳ ...

Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

31/12/2022
Để sống tình hiệp thông trong Hội Thánh, trong ngày an táng, tức thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023, toàn thể Hội Thánh tại Việt Nam sẽ dâng ...

Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh

01/11/2022
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Bùi Công Trác, linh mục thuộc tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục phụ tá tổng giáo ...

Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình

29/10/2022
Đức Thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà giáo phận Thái Bình; đồng thời, bổ nhiệm ...

Thư Chung năm 2022 của Hội đồng Giám mục Việt Nam – Về Giáo hội hiệp hành

07/10/2022
Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 giáo phận, tham dự Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 03 đến ngày 07 tháng ...

Biên bản Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam

07/10/2022
Trong dịp Đại hội lần này, Hội đồng Giám mục: I. Soạn thảo và công bố Thư Chung gửi cộng đoàn dân Chúa về định hướng mục vụ ba năm (2023-2025); II. ...

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Pallu

01/08/2022
Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Pallu: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng dẫn đưa chúng con tới nguồn ơn cứu độ đầy ...

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert

01/08/2022
Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con cảm tạ Cha đã dùng ánh sáng Thánh Linh/ ...

Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa giáo phận Nha Trang

23/07/2022
Đức thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Giuse Võ Đức Minh từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà giáo phận Nha Trang; đồng thời, bổ nhiệm ...

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Biên bản Hội Nghị Thường Niên kỳ 1 năm 2022

29/04/2022
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2022 tại Tòa Giám mục Thái Bình, từ chiều thứ Hai ngày 25/4/2022 đến ...
LỊCH PHỤNG VỤ