Biên bản Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam

07/10/2022
Trong dịp Đại hội lần này, Hội đồng Giám mục: I. Soạn thảo và công bố Thư Chung gửi cộng đoàn dân Chúa về định hướng mục vụ ba năm (2023-2025); II. ...

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Pallu

01/08/2022
Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Pallu: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng dẫn đưa chúng con tới nguồn ơn cứu độ đầy ...

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert

01/08/2022
Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con cảm tạ Cha đã dùng ánh sáng Thánh Linh/ ...

Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa giáo phận Nha Trang

23/07/2022
Đức thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Giuse Võ Đức Minh từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà giáo phận Nha Trang; đồng thời, bổ nhiệm ...

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Biên bản Hội Nghị Thường Niên kỳ 1 năm 2022

29/04/2022
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2022 tại Tòa Giám mục Thái Bình, từ chiều thứ Hai ngày 25/4/2022 đến ...

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng

19/03/2022
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải phòng, đồng ...

Bổ nhiệm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa

18/12/2021
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến, thuộc linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa, làm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông báo về tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục tại các Giáo phận

10/11/2021
Đáp ứng lời kêu gọi của Vị Cha chung, trong cuộc họp trực tuyến ngày 03 tháng 11 năm 2021, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định: Thánh Lễ ...

Bổ nhiệm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh

30/10/2021
Lúc 17 giờ hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2021, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Đỗ ...

Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành

24/10/2021
Cẩm nang chính thức cho việc lắng nghe và phân định trong các Giáo hội địa phương: Giai đoạn đầu tiên [10.2021 – 04.2022] tại các giáo phận và các ...
LỊCH PHỤNG VỤ