Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam

23/09/2018

Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các  thánh Tử Đạo Việt Nam