Uỷ ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban Giáo dân của hai Giáo tỉnh Huế và Hà Nội

 
Uỷ ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban Giáo dân
của hai Giáo tỉnh Huế và Hà Nội
 
Đúng theo lịch trình, Đức cha chủ tịch Uỷ ban Giáo dân (UBGD) Giuse Trần Văn Toản đã lần lượt gặp gỡ các cha Trưởng ban Giáo dân cũng như các vị giáo dân đại diện các giáo phận của Giáo tỉnh Huế tại La Vang ngày 15-09-2017 và của Giáo tỉnh Hà Nội tại Nhà chung Giáo phận Thái Bình ngày 19-09-2017.

Trong 2 cuộc gặp mặt này, Đức cha chủ tịch tiếp tục trình bày những ước mong và công việc cần thực hiện của UBGD nhiệm kỳ XIII (2017-2019) và lắng nghe những hoạt động của UBGD trong các giáo phận. Song song đó, các cha Trưởng ban Giáo dân của các giáo phận cũng đã bầu chọn 1 cha đại diện  và 2 giáo dân (1 nam và 1 nữ) trong mỗi Giáo tỉnh để cộng tác với Đức cha trong việc điều hành. 

Sau khi tham khảo, trao đổi và tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ các cha Trưởng ban của 3 giáo tỉnh, Đức cha chủ tịch và Ban nghiên huấn sẽ tiếp tục làm việc để phác họa một bản chỉ dẫn cụ thể về sinh hoạt của UBGD nhằm trình bày với Hội đồng Giám mục trong thời gian tới.

Ba cuộc gặp gỡ các cha Trưởng ban Giáo dân trong 3 giáo tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và công sức. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cha và anh chị em trong UBGD và thánh hóa những dự phóng mà UBGD đang xây dựng.


 
Uỷ ban Giáo dân / HĐGMVN