ƯỚC VỌNG CỦA GIÁO DÂN VỀ LINH MỤC

Chị Maria Trần Thị Lan Anh - Đại diện giáo dân trình bày bài tham luận tại cuộc Hội thảo tiền Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội diễn ra ngày 08/01/2022 tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội.


Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội