Nhìn lại tương quan giữa Phẩm trật và Đặc sủng để hiệp hành

26/11/2022
Chúng ta cùng nhìn lại tương quan giữa phẩm trật và đặc sủng trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Trước khi đi vào vấn đề chính, chúng ...

Đối thoại như là sự chuẩn nhận ơn gọi hiến dâng

21/11/2022
Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu hỏi rất thường gặp: “Làm sao để biết mình có ơn gọi hiến dâng?” Trong câu hỏi này, chúng ta muốn biết ...

Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2022-2025

19/11/2022
Sau một năm bì trì hoãn vì đại dịch Covid-19, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức ...

Tính hiệp hành trong đời sống thánh hiến - Hiệp hành và đào tạo

09/11/2022
Đời sống thánh hiến luôn gắn liền với đời sống Giáo hội. Có thể nói các tu hội luôn nỗ lực đi tiên phong trong những chiều hướng của Giáo ...

Góc nhìn về "Đại bàng thần bí" - Đức Cha Lambert De la Motte

08/11/2022
Nếu nhắc tới vị thừa sai hải ngoại tại vùng Á Châu có ơn thần bí sâu sắc nhất, có lẽ phải kể đến Đức cha Pierre Lambert de La ...

Những bước chân trung tín của đời tu

11/10/2022
Ở đây, chỉ xin dừng lại nơi một chiều kích thuộc lãnh vực tinh thần: Lòng trung tín; hay thâm thúy văn chương hơn một chút: Những bước chân trung ...

Niềm vui và thách đố - Bức tranh sáng tối của đời sống cộng đoàn

08/10/2022
Đời sống cộng đoàn của những người độc thân thánh hiến là mảnh đất tràn chảy niềm vui Tin Mừng nhưng cũng là nơi xuất hiện những chướng ngại vật ...

Giá trị của lối sống hiệp hành trong đời thánh hiến

25/09/2022
Thiết nghĩ việc học hỏi và thực hành Hiệp Hành trong các cộng đoàn Dòng Tu qua hướng dẫn từ các Tài liệu Hiệp Hành của Giáo hội sẽ đem ...

Nét đẹp của tu sĩ hiệp hành

15/09/2022
Bài viết dưới đây trình bày tính hiệp hành vốn gắn liền với đời tu, bởi những xác tín sau: (1) tu sĩ chọn Đức Kitô là chọn cùng đi ...

Tính hiệp hành trong đời sống của người Nữ tu theo linh đạo Mến Thánh Giá

10/09/2022
Tính hiệp hành trong đời sống của người nữ tu Mến Thánh Giá là "cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá" (Hc, đ.31), là bước ...
LỊCH PHỤNG VỤ