Khi người nữ tu làm đẹp

29/07/2022
Nét đẹp của người nữ tu Mến Thánh Giá là nét đẹp của sự giản dị, khiêm tốn, đơn sơ, chân thành, hy sinh quên mình phục vụ tha nhân ...

Thành lập Hiệp hội công nhắm đến thành lập Tu hội ĐSTH hoặc Tu đoàn ĐSTĐ

28/06/2022
Gần đây, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức công bố Tông thư Authenticum Charismatis (Đặc Sủng Đích Thực), dưới dạng tự sắc, sửa đổi lại điều 579 của bộ Giáo ...

Hiệp hành trong sự đa dạng: Các cộng đoàn nữ tu trong vùng sống chiều kích hiệp hành

28/05/2022
Mỗi người chúng ta khi tham gia thi hành sứ vụ của Hội dòng trong mỗi cộng đoàn và trong từng vùng, chúng ta thấy được rằng: tuy mỗi cộng ...

Tiếng nói của những người nữ thánh hiến về con đường hiệp hành

23/05/2022
Chăm sóc sự sống phải là tầm nhìn truyền cảm hứng, khuyến khích và hướng dẫn sự thánh hiến của chúng ta. Sự sống là một hồng ân, đầy những ...

Đời sống tu dòng: Từ hỗn loạn đến thời cơ?

19/05/2022
Ngày nay, một điều gì đó khác biệt và mới mẻ đang xảy ra trong thế giới phương Tây, ảnh hưởng đến tất cả các dòng tu: sự thiếu hụt ...

Khái niệm về ơn gọi

06/05/2022
Có một tiếng nói được phát ra từ sâu thẳm tâm hồn cho chúng ta biết về tài năng, tính khí, hoàn cảnh đặc thù trong cuộc sống, sự nhạy ...

Phỏng vấn: Phát hiện nuôi dưỡng ơn gọi thánh hiến trong gia đình

06/05/2022
Phỏng vấn Linh mục Gioan Bt. Phương Đình Toại, MI về việc phát hiện nuôi dưỡng ơn gọi thánh hiến trong gia đình

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022

05/05/2022
Đó là việc biến ước mơ của Thiên Chúa thành hiện thực, viễn tượng tuyệt vời về tình huynh đệ mà Chúa Giêsu đã ấp ủ khi cầu nguyện với ...

Những Người Mến Thánh Giá trong tư tưởng Đức cha Pierre Lambert de la Motte – Phần I: Lược sử

02/04/2022
Hội Những Người Mến Thánh Giá do Đức cha Pierre Lambert de la Motte thành lập để “phổ biến khắp nơi tình yêu thực tiễn đối với Thánh giá Con ...

Tại sao có nhiều Dòng Mến Thánh Giá?

17/03/2022
Trong dịp liên tam niên (2020-2022) mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến lịch sử cũng ...
LỊCH PHỤNG VỤ