Việc đào tạo linh mục tại Việt Nam và những thách đố

01/04/2021
Số chủng sinh tại Việt Nam năm 2013 là 4746, được đào tạo tại 10 đại chủng viện và một số tập viện các dòng nam. Bình quân mỗi cơ ...

Nét mới mẻ trong việc đào tạo linh mục hôm nay

29/03/2021
Những nét mới mẻ quan trọng trong việc đào tạo linh mục hôm nay trong bản Ratio 2016: (1) về tổ chức đào tạo với tính bó buộc, liên tục, ...

Việc phân định ơn gọi của người có xu hướng đồng tính luyến ái

25/03/2021
Theo Ratio 2016 của Bộ Giáo sĩ, Giáo hội không thể tiếp nhận vào chủng viện hoặc vào hàng chức thánh những ai: a) Có sinh hoạt đồng tính, b) ...

Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

10/03/2021
Chiều ngày 08/03/2021 tại hội trường Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn đã có buổi gặp gỡ ...

Góc nhìn về việc phân định ơn gọi qua phỏng vấn và các trắc nghiệm tâm lý

20/02/2021
Trong khuôn khổ bài viết, người viết xin suy tư và nêu ra những phương thế thực hành từ góc nhìn về việc phân định ơn gọi, cách cụ thể ...

Đời sống độc thân và tính dục: Nhận thức và vượt thoát khỏi thói quen tính dục lệch lạc

28/12/2020
Điều được quan tâm đặc biệt ở đây chính là những hành vi được lặp đi lặp lại và khó kiểm soát hoặc những hành vi có tính tuần hoàn ...

Tính dục con người và sự trưởng thành tình cảm nơi các ứng viên linh mục độc thân

09/12/2020
8 giai đoạn phát triển tâm lý của Erik Erikson cung cấp các chỉ dẫn hữu ích cho sự phát triển về mặt trưởng thành tình cảm theo phương diện ...

“Biết đọc bản thân” để phân định ơn gọi

03/12/2020
Tư tưởng của tài liệu hướng dẫn cho việc đào tạo linh mục của Bộ Giáo sĩ: để có thể phân định ơn gọi, cần phải biết đọc lịch sử ...

Việc linh hướng trong chương trình đào tạo các ứng sinh linh mục ở Chủng viện

24/11/2020
Việc linh hướng theo nghĩa hẹp, tức là việc đồng hành cá nhân thuộc phạm vi tòa trong. Vì vậy, đây là một việc rất chuyên biệt, đòi hỏi sự ...

Đi tu để làm gì?

19/10/2020
“Đi tu để làm gì?”, xin mạn phép đưa ra 3 câu trả lời, như sau: 1- Đi tu để đáp lại lời mời gọi theo Chúa; 2- Đi tu ...
LỊCH PHỤNG VỤ