Gởi em, thầy giúp xứ!

11/08/2023
Em, thế là em đã hoàn thành thêm một kỳ giúp hè nữa trong tiến trình đào tạo. Em tấm tắc, chắt lưỡi, xít xoa với những sinh hoạt hè ...

Chủng sinh giữa môi trường sống hôm nay

30/07/2023
Thiên Chúa lúc nào cũng kêu gọi các linh mục của Ngài giữa những môi trường nhân sinh và môi trường Giáo hội nhất định, cho nên các linh mục ...

Đức Phanxicô: Chủng viện, một nơi để nói sự thật với chính mình

28/03/2023
Sáng thứ Hai 27/3/2023, Đức Phanxicô đã tiếp kiến các giám mục, chủng sinh và các nhà đào tạo của họ đến từ Calabria, một vùng ở miền Nam nước ...

Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho các thành viên của Chủng viện Saint Mary, Hoa Kỳ

08/03/2023
Sáng hôm mồng 6. 3. 2023 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã dành cho các thành viên của Chủng viện Saint Mary, giáo phận Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa ...

Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma

16/01/2023
Sáng ngày 14. 01. 2023, Đức Thánh Cha đã dành cho ban giám đốc, linh mục, chủng sinh và nhân viên của Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma ...

Chân lý sẽ giải thoát chúng ta

20/09/2022
Ngày nay chỉ có chân lý chức năng (functional truth) về con người là được quan tâm và khám phá (như mã di truyền chẳng hạn). Còn chân lý về ...

Hội nghị thường niên các Đại Chủng Viện năm 2022: Đúc kết thuyết trình và thảo luận ngày thứ IV

08/07/2022
Đừng bao giờ gởi vào cánh đồng truyền giáo những người tầm thường, tệ hơn nữa, những người ươn lười hoặc có vấn đề. Phải gởi vào đó những người ...

Chủng sinh với mạng xã hội & những thách đố

08/07/2022
Sống giữa thời đại hôm nay, chủng sinh cũng được đòi hỏi quan tâm đến sự vận hành và phát triển của mạng xã hội, và thực tế hầu hết ...

Hội nghị thường niên các Đại Chủng Viện năm 2022: Đúc kết thuyết trình và thảo luận ngày thứ III

07/07/2022
Bài viết và văn kiện Monita kêu gọi các vị thừa sai tại Á châu dám nói KHÔNG: - Nói KHÔNG với tiền bạc, ham mê của cải. Nó ‘đặt vị ...

Hội nghị thường niên các Đại Chủng Viện năm 2022: Đúc kết thuyết trình và thảo luận ngày thứ II

06/07/2022
Các tham dự viên được lắng nghe 2 đề tài xoay quanh cuộc đời Đức cha Pierre Lambert De La Motte như một mẫu gương sống động của việc đào ...
LỊCH PHỤNG VỤ