ỦY BAN VĂN HÓA
Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

Năm 2001, Đại hội lần VIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thành lập thêm thêm 5 ủy ban gồm: UB Giáo lý Đức tin do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc làm chủ tịch, UB Loan báo Tin mừng do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm chủ tịch, UB Văn hoá do Đức cha Giuse Vũ Duy Thống làm chủ tịch, UB Bác ái xã hội do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan làm chủ tịch và tách Uỷ ban về Linh mục, tu sĩ và chủng sinh thành 2 Uỷ ban: UB Giáo sĩ và chủng sinh do Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh làm chủ tịch; UB Tu sĩ do Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm làm chủ tịch, nâng tổng số lên 9 UBGM. 
 
Như vậy, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được HĐGMVN bầu chọn làm chủ tịch UBVH/HĐGMVN tiên khởi, Đức cha Chủ tịch UBVH đã bổ nhiệm linh mục Giuse Trịnh Tín Ý làm Tổng Thư ký (bây giờ là Thư ký) UBVH/HĐGMVN và trao cho linh mục Tổng Thư ký tìm các thành viên cho Ban Thư ký UBVH. Ban Thư ký gồm: LM Giuse Đỗ Ngọc Bảo, LM Đaminh Nguyễn Đức Thông, LM Giuse Nguyễn Văn Diễm, GS Antôn Uông Đại Bằng, GS Gioan Baotixita Vũ Đức Bảo, anh Giuse Nguyễn Minh Phú. 
 
Sau khi Đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời ngày 01/03/2017, dịp Hội nghị Thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại TGM Nha Trang tháng 04/2017, HĐGMVN đã bầu chọn Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng làm chủ tịch UBVH để tiếp tục khóa 2016-2019. Đức cha tân Chủ tịch tái bổ nhiệm LM Giuse Trịnh Tín Ý là Thư ký UBVH/HĐGMVN. Hiện nay, Đức cha tân Chủ tịch cùng với LM Thư ký, Ban Thư ký và các thành viên đang khai triển các hoạt động theo mục đích của UBVH.
 
II. MỤC ĐÍCH
 
     1/ Vận động cuộc hội nhập Tin Mừng vào văn hóa Việt Nam
     2/ Tìm lợi thế rao giảng Tin Mừng qua các thể loại văn hóa 
     3/ Quy tụ nhân sự trong lãnh vực văn hóa để phát triển văn hóa Công Giáo Việt Nam
 
III. NHÂN SỰ
 
1. Chủ Tịch:
Từ tháng 04 năm 2017: Đức Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng 
 
2. Thư Ký:
   Linh mục Giuse Trịnh Tín Ý là Thư ký từ năm 2002 tới nay.
  Ban Thư ký: LM Giuse Đỗ Ngọc Bảo, LM Đaminh Nguyễn Đức Thông, LM Giuse Nguyễn Văn Diễm, GS Antôn Uông Đại Bằng, GS Gioan Baotixita Vũ Đức Bảo, anh Giuse Nguyễn Minh Phú.

3. Thành Viên: 
Các linh mục đặc trách văn hóa Công giáo tại các giáo phận và ban thư ký của UBVH/HĐGMVN 
 
IV. HOẠT ĐỘNG
 
UBVH tổ chức các cuộc gặp gỡ thành viên theo định kỳ ba năm để định hướng và duyệt lại các sinh hoạt thường kỳ của UBVH.
 
UBVH tiến hành các hoạt động thường xuyên và thường kỳ như tổ chức các cuộc hội thảo, triển lãm, ấn hành sách vở nhằm đạt tới các mục đích đã hoạch định.
 
Các hoạt động thường kỳ:
 
1. Những cuộc hội thảo chuyên đề với đối tượng khách mời là các đức giám mục, các linh mục đặc trách văn hóa các giáo phận, các nam nữ tu sĩ thuộc các dòng tu tại Sàigòn và một số các giáo dân hoạt động trong ngành văn hóa: 

   1/ Bốn Mươi Năm Sau Vatican II Nhìn Lại: ngày 11/12/2002, tại Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn 
 
   2/ Ấn tượng Gioan Phaolô II: ngày 14&15/10/2003, tại Tòa Tổng Giám Mục Sài gòn
 
   3/ Kinh Nghiệm Hội Nhập Văn Hóa Trong Nếp Sống Kitô Giáo Tại Việt Nam (liên Ủy Ban Giám Mục về Phụng Tự, Truyền Giáo, Văn Hóa, Thánh Nhạc và Nghệ Thuật Thánh) ngày 14&15/05/2003, tại Nhà Truyền Thống Văn Hóa Công Giáo Việt Nam.

   4/ Thánh Phaolô, Cuộc Đời Và Giáo Huấn: ngày 21/11/2008, tại Nhà Truyền Thống Văn Hóa Công Giáo Việt Nam
 
   5/ Dấu Ấn Đức Tin 1 (Kỷ Niệm Hội Thừa Sai Balê có mặt 350 năm qua): ngày 06/12/2008, tại Nhà Truyền Thống Văn Hóa Công Giáo Việt Nam
 
  6/ Dấu Ấn Đức Tin 2 (Kỷ Niệm 350 Năm Thành Lập Hai Giáo phận Đàng Trong Và Đàng Ngoài) ngày 09/09/2009, tại Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo Việt Nam 
 
   7/ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Thiên Niên Kỷ Thứ 3, ngày 06/05/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sàigòn 

   8/ Kỷ Niệm 50 Năm Áp Dụng Huấn Thị Plane Compertum Est, Về Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên, ngày 25&26/11/2014, tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sàigòn
 
   9/ Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện Và Góp ý xây dựng Thư Viện Văn Hóa Công Giáo Việt Nam, ngày 09/11/2017, tại Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
 
2. Những cuộc triển lãm Mỹ thuật Công giáo nhằm trưng bày các tranh tượng và các mỹ thuật phẩm Công giáo hay mang đề tài Công giáo trên toàn quốc

   
1/ Triển lãm Mỹ Thuật Công Giáo “Như Thày Yêu Thương” (kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Gioan Baotixita được tấn phong Hồng Y)
 
   2/ Triển lãm Mỹ Thuật Công Giáo “Tưởng Nhớ Một Người Cha” (tưởng nhớ ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần) ngày 02/04/2005)
 
   3/ Dấu Ấn Đức Tin 1 ngày 29/09/2009
 
3. Ấn hành sách báo Công Giáo theo yêu cầu của HĐGM hoặc để đánh giấu các biến cố lớn trong Giáo Hội Công Giáo tại Việt nam và Giáo Hội Công Giáo Toàn Cầu
 
   1/ Bốn Mươi Năm Sau Vatican II Nhìn Lại, tháng 12.2002 (tài liệu hội thảo)
 
   2/ Ấn Tượng Gioan Phaolô II, năm 2003 (tài liệu hội thảo) 
 
   3/ Mẹ Têrêsa, Tâm Tư Và Giai Thoại, năm 2003 (UBVH/HĐGMVN) 
 
   4/ Kinh Nghiệm Hội Nhập Văn Hóa Trong Nếp Sống Kitô Giáo Tại Việt Nam (tài liệu hội thảo)
 
  5/ Hướng Dẫn về Lòng Đạo Đức Bình Dân Và Phụng Vụ, tháng 12.2003 (Nhóm Dịch Thuật của UBVH)
 
   6/ Uy Quyền Là Ân Huệ 2003 (Nhóm Dịch Thuật của UBVH)
 
   7/ Mùa Chay và Tuần Lễ Thánh: Những tập Tục và Truyền Thống, tháng 5.2004 (UBVH)
 
   8/ Tông Huấn Pastores Gregis, Mục Tử của Đoàn Chiên, năm 2004 (Nhóm Dịch Thuật của UBVH)
 
   9/ Đại Hội Thánh Thể Và Thánh Mẫu La Vang, tháng 8.2005 (UBVH)
 
 10/ Đi Tìm Đường Hướng Mục Cho Văn Hóa, năm 2004 ( (Nhóm Dịch Thuật của UBVH) 
 
 11/ Thánh Phaolô Cuộc Đời và Giáo Huấn, tháng 10.2008 (tài liệu hội thảo)
 
 12/ Tài Liệu Gặp Gỡ của UBVH, năm 2008 (UBVH)
 
 13/ Dấu Ấn Đức Tin 1: Kỷ Niệm 350 Hội Thừa Sai Balê, tháng 12.2008 (tài liệu hội thảo) 
 
 14/ Dấu Ấn Đức Tin 2: Kỷ Niệm 350 Năm Thành Lập Hai Giáo Phận Đàng Trong Và Đàng Ngoài, tháng 9.2009 (tài liệu hội thảo)
 
 15/ Các Chứng Nhân Đức Tin tại Việt Nam Dưới Mắt Các Họa Sĩ Việt Nam Cùng Thời : Kỷ Niệm Năm Thánh 2010 (UBVH)
 
 16/ Tài Liệu Gặp Gỡ của UBVH, năm 2010 (UBVH)
 
 17/ Những Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo Tại Các Giáo Phận Thuộc Giáo Hội Công Giáo Toàn Cầu, tháng 7.2010 (UBVH)
 
 18/ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Thiên Niên Kỷ Thứ 3, tháng 5.2011 (tài liệu hội thảo)
 
 19/ Dấu Ấn 350 Năm Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, năm 2010 (UBVH)
 
 20/ Cha Moye, Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Quan Phòng, năm 2013 (Nhóm Dịch Thuật của UBVH)
 
 21/ Kỷ Niệm 50 Năm Áp Dụng Huấn Thị Plane Compertum Est, Về Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên, tháng 11.2014 (tài liệu hội thảo)
 
 22/ Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện Và Góp Ý Xây Dựng Thư Viện Văn Hóa Công Giáo Việt Nam, tháng 11.2017 (tài liệu hội thảo).
 
        Ấn hành Báo HIỆP THÔNG từ năm 2015 tới 2010 (từ số 33-62)

V. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

 
    -  Email của UBVH trực thuộc HĐGMVN: ubvhhdgm@gmail.com
    -  Email của Đức Cha Chủ Tịch Giuse Đặng Đức Ngân:  josdang2003@yahoo.com 
    -  Email của LM Thư Ký Giuse Trịnh Tín Ý: vinhson249251@gmail.com 
Ủy ban Văn hóa
Cập nhật ngày 17/12/2017