GIỚI THIỆU ỦY BAN TU SĨ
Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


 
 
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH
 
Các Ủy ban Giám mục, trong đó có Ủy ban Tu sĩ HĐGM, được thành lập trong các kỳ đại hội; sau đó, các UBGM triển khai các hoạt động ở cấp giáo phận, đứng đầu mỗi Ủy ban cấp giáo phận là 1 linh mục và một hay nhiều linh mục thành viên tham gia.

Trong Đại hội HĐGMVN lần thứ I, HĐGM đã thành lập 3 UBGM: UBGM về Phụng tự do Giám mục Bùi Tuần làm chủ tịch; UBGM về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh do Giám mục Huỳnh Đông Các làm chủ tịch; UBGM về Giáo dân do Giám mục Phan Thế Hinh làm chủ tịch. Từ năm 1980-1983, Uỷ Ban Tu sĩ đứng chung với Ủy ban Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh. Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban này là Đức cha Phaolô Huỳnh Đông Các (nhiệm kỳ 1980-1992).

Trong Đại hội HĐGM lần thứ VI, nhiệm kỳ 1992-1995, UBTS do Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể làm chủ tịch. Ngài là vị Chủ tịch thứ 2 của Ủy ban Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh (nhiệm kỳ 1992-1998).

Trong Đại hội HĐGM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1998-2001, Uỷ ban Tu sĩ được chính thức thành lập và được tách ra từ Ủy ban Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh. Vị Chủ tịch thứ 3 của Ủy ban Tu sĩ là Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB.

Trong Đại hội HĐGM thứ XII,  nhiệm kỳ 2013-2016, có sự thay đổi chủ tịch một số ủy ban và Đức cha Phêrô 
Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, được chọn làm Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ. Ngài là vị Chủ tịch thứ 4 của Ủy ban Tu sĩ. 

 
II. QUY CHẾ
 
   1. Mục đích

      - Cổ võ, bảo vệ, thăng tiến và làm sinh động đời sống thánh hiến tại Việt Nam

      - Nối kết các anh chị em sống đời thánh hiến tại Việt Nam với nhau và với các tổ chức quốc tế về đời sống thánh hiến trong tình liên đới huynh đệ và sứ mạng phục vụ Hội Thánh và gia đình nhân loại.

      - Liên kết các Dòng tu, Tu đoàn, Tu hội và Hiệp hội đang hiện diện và hoạt động tại Việt Nam với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và với Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Đoàn Tông Đồ

     - Xây dựng sự hiệp thông huynh đệ và tình liên đới giữa các anh chị em sống đời thánh hiến tại các Giáo Hội địa phương tại Việt Nam với nhau và với các anh chị em sống đời thánh hiến tại các Châu lục khác trên toàn thế giới

  2. Cơ cấu tổ chức

 
        -  Lãnh đạo Ủy ban  Tu sĩ:
               Chủ Tịch: 
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB., Giám Mục Gp. Thái Bình
               Thư ký: Cha Tôma Vũ Quang Trung, S.J.

 
       -  Văn Phòng Ủy ban Tu sĩ: 5 nhân viên thường trực phục vụ
 
 3. Hoạt động
 
       Liên kết hoạt động của các Dòng tu, Tu đoàn tông đồ, Tu hội và Hiệp hội trong một định hướng chung qua việc phổ biến các hướng dẫn, tài liệu và thông tin của Giáo Hội, đặc biệt từ Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ và từ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
 
      Hỗ trợ các Dòng tu, Tu đoàn Tông đồ, Tu hội và Hiệp hội trong việc lãnh đạo, quản trị và đào tạo huấn luyện trí thức, thiêng liêng, tu đức qua việc tổ chức các khóa học hỏi, hội thảo, thường huấn, tĩnh tâm, đồng hành thiêng liêng, hướng dẫn việc chuẩn bị và đồng hành với các Tổng tu nghị, Tổng hội…

     
Hỗ trợ và hướng dẫn các thủ tục hành chánh liên quan đến mọi sinh hoạt của các Dòng tu, Tu đoàn, Tu hội và Hiệp hội trong nội bộ Giáo Hội và trong tương quan với chính quyền.

III. NHÂN SỰ

    1. Chủ tịch: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB., Giám Mục GP Thái Bình
    2. Thư ký: Linh mục Tôma Vũ Quang Trung, S.J.
    3. 
Các nhân viên thường trực: Nhóm Đức Mẹ Guadalupe gồm
          (1) Aquila-Priscilla Nguyễn Quách Phương Anh (Trưởng nhóm)
          (2) Phêrô Trần Phan Hoàng Nghĩa (Phó nhóm)
          (3) Martinô Nguyễn Hữu Lộc (Thành viên)
          (4) Anna Đoàn Thị Nguyệt Anh (Thành viên)
          (5) Maria Bùi Thị Ngọc Cúc (Thành viên)
 

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
 
    1. Địa chỉ: 72/12 Trần Quốc Toản, P. 8, Quận 3, Tp. HCM, Phòng 405, Lầu 4
    2. Văn Phòng thường trực: 180 Nguyễn Đình Chiểu, P. 8, Q. 3, Tp. HCM, P. 220, Lầu 2
    3. Địa chỉ email: vpthuky.ubts.hdgmvn@gmail.com 
    4. Số điện thoại văn phòng: 028.3930.7256 
                  -  Cô Phương Anh:    0937 801 307
                  -  Anh Hoàng Nghĩa: 0906 565 184
    5. Giờ làm việc
            Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:  
               -  Sáng: từ   8g00-11g30
               -  Chiều: từ 14g00-16g30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ủy ban Tu sĩ  
Cập nhật ngày 22/11/2017