GIỚI THIỆU ỦY BAN MỤC VỤ DI DÂN
Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH
 
1. Định hướng thành lập 
Di dân ngày nay đang là một chuyển động nhân sinh lớn nhất trong lịch sử. Huấn thị Tình Yêu Đức Kitô dành cho Di dân, ban hành năm 2004, mời gọi Giáo hội Việt Nam liên đới và dấn thân cho người di dân, đồng thời giúp mọi Kitô hữu nhận ra thách đố phức tạp của đời sống di dân như một dấu chỉ thời đại về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử và trong cộng đồng các dân tộc. 
 
Nhu cầu hội nhập và tập quán vùng miền, tinh thần hiệp thông và sứ vụ, đối thoại và loan báo Tin Mừng, trợ giúp và liên đới, đón tiếp và tôn trọng những khác biệt là những nét đặc thù của đời sống di dân. Thực tại ấy diễn tả một Hội Thánh lữ hành chia sẻ ơn cứu độ phổ quát, bước đi trên hành trình mà không một ai thấy mình là kẻ xa lạ và bị loại trừ. 
 
2. Những bước hình thành
Đứng trước nhu cầu mục vụ Di Dân trong nước và hải ngoại mỗi lúc một gia tăng, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã từng bước quyết định:   
  - Năm 2006 , thành lập ‘Tiểu ban lo cho người Di Dân’ thuộc “Ủy Ban Giáo Dân” 
  - Năm 2007, ‘Tiểu ban’ này đã trở thành một ‘Ủy ban’ chính thức của HĐGMVN chuyên trách người Di Dân. HĐGMVN đã đề cử Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận Tp. HCM làm chủ tịch ủy ban này với tên gọi chính thức là ‘Ủy Ban Giám Mục lo cho người Di Dân” .
  - Kết nối và tham dự các Hội Nghị Quốc tế về Di Dân . 
  - Tổ chức Đại hội tại Tu viện Dòng Phanxicô Thủ Đức, tháng 9 năm 2009, quy tụ 50 linh mục của 26 giáo phận trong và ngoài nước tham dự.
 
3. Nhiệm khóa và nhân sự
   3.1  Nhiệm khóa đầu tiên
      Sau khi được Hội đồng Giám mục Việt Nam trao trách nhiệm phụ trách Ủy ban, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã đặt cha Gioan Nguyễn Văn Ty, S.D.B. làm Phó Chủ tịch, cha Giuse Đỗ Đình Ánh làm Tổng Thư ký, và nữ tu Anna Vũ Thị Kim Dung, F.M.S.R. làm thư ký văn phòng.
 
   3.2 Nhiệm khóa: 2013 – 2016   
      - Tại Đại hội XII của HĐGMVN tổ chức từ ngày 7 đến 11 tháng 10 năm 2013, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh được tín nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân (UBMVDD). 
      - Ngày 30.08.2014, Đức cha Chủ tịch bổ nhiệm linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. làm Tổng Thư ký UBMVDD. 
       - Nữ tu Anna Vũ Thị Kim Dung tiếp tục cộng tác với UBMVDD trong vai trò thư ký thường trực.
 
  3.3 Nhiệm khóa: 2016 – 2019  
     - Tại Đại hội XIII của HĐGMVN tổ chức từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2016, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được tín nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân.
     - Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng tái bổ nhiệm cha Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. làm Tổng Thư ký; nữ tu Anna Vũ Thị Kim Dung, F.MS.R. làm Thư ký phụ trách hành chánh và nội vụ; cha Giuse Trần Thiện Nguyễn, C.S. làm Thư ký phụ trách đức tin và huấn luyện; anh Giuse Phan Trần Huy Hoàng làm trợ lý truyền thông.

  3.4 Nhiệm khóa: 2019-2022
     - Tại Đại hội XIV của HĐGMVN tổ chức từ thứ Hai ngày 30/9/2019 đến thứ Sáu ngày 04/10/2019, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn được tín nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân.
     - Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn tái bổ nhiệm cha Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. làm Tổng Thư ký; nữ tu Anna Vũ Thị Kim Dung, F.MS.R. làm Thư ký phụ trách hành chánh và nội vụ; cha Giuse Trần Thiện Nguyễn, C.S. làm Thư ký phụ trách đức tin và huấn luyện; anh Giuse Phan Trần Huy Hoàng làm trợ lý truyền thông.
 
II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
 
1. Tổ chức
 


2. Hoạt động
 2.1 Hoạt động trong nước
      - Tham dự ngày hội di dân của các giáo phận. 
      - Chia sẻ Mục vụ Di dân với một số Đại chủng viện.  
      - Chia sẻ Mục vụ Di dân dịp thường huấn linh mục một số giáo phận.  
      - Tổ chức Hội Nghị Di dân toàn quốc và theo Giáo tỉnh
      - Hỗ trợ các nhu cầu mục vụ và tổ chức sinh hoạt đức tin cho các cộng đoàn quốc tế.
      - Hoàn thiện Hướng dẫn Mục Vụ Di Dân và website mucvudidan.com
      - Nối kết với quý Cha đặc trách di dân của các giáo phận để hỗ trợ mục vụ hôn phối và xức dầu bệnh nhân, trao đổi thông tin về tình hình lao động Việt Nam tại nước ngoài.
      - Kết hợp với các chuyên gia Xã hội học và Công nghệ thông tin để thí điểm khảo sát thực trạng di dân.
      - Phối hợp với lãnh sự quán các quốc gia để hỗ trợ cho người lạo động Việt Nam tại nước ngoài.
      - Điều hành dự án không vì lợi nhuận, liên danh giữa Caritas Việt Nam và UBMVDD (Công ty TNHH EXODUS).
      - Điều hành quỹ hỗ trợ y tế.
 
2.2 Liên kết và hợp tác
   2.2.1 Cấp Tòa Thánh:
    -  ICMC: thành viên chính thức của tổ chức International Catholic Migration Commission trong các lĩnh vực liên quan đến di dân và người tị nạn.
     - Rome: tham dự các khóa làm với Phân Bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Thăng tiến sự Phát triển con người toàn diện.
     - Tông đồ biển: Tham gia các hoạt động của Apostleship of the Sea. 
 
  2.2.2 Liên kết
    - Liên hệ với một số dòng tu để hỗ trợ việc dạy giáo lý cho người nước ngoài.  
    - Phối hợp với Ủy ban Bác ái Xã hội (Caritas Việt Nam) để thực hiện chương trình hợp tác theo định hướng của Tòa Thánh. 
    - Phối hợp với các Hội đồng Giám mục để hỗ trợ mục vụ và xã hội cho anh chị em lao động ngoài nước.
    - Hình thành mạng lưới mục vụ với các linh mục và tu sĩ ở ngoài nước để chăm sóc nhu cầu mục vụ cho người lao động.
 
  2.2.3 Hợp tác: 
    - Nhận hỗ trợ từ Quỹ Regina để điều hành các hoạt động thường niên. 
    - Tiếp nhận và hỗ trợ một số trường hợp lao động tại nước ngoài khi gặp vấn đề liên quan đến pháp luật.     
    - Phối hợp thực hiện các dự án y tế và xã hội.
    - Thự hiện các dự án truyền thông phản ánh đời sống của người lao động nhập cư.
 
  2.2.4 Lựa chọn ưu tiên và hướng đi cho các lãnh vực
    - Áp dụng thử nghiệm và tiếp tục hoàn chỉnh Hướng dẫn Mục vụ Di dân.
    - Tiếp nhận và phổ biến các định hướng mục vụ của Tòa Thánh thông qua Phân Bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Thăng tiến sự Phát triển con người toàn diện. 
    -  Truyền thông những giá trị tích cực trong đời sống di dân, cổ võ những “dấu chỉ thời đại” của mục vụ di dân trong thế giới hôm nay.
    - Vận dụng khoa học công nghệ để chăm sóc và hướng dẫn mục vụ cho người di dân.
    - Nghiên cứu đề án tiền khả thi để triển khai hoạt động của Hội Tông đồ Hàng hải.
    - Nghiên cứu các cơ cấu mục vụ để đáp ứng các nhu cầu của di dân như: Trung tâm tư vấn cho người trẻ; Trung tâm huấn luyện giáo dân và cộng tác mục vụ để phục vụ trong viễn tượng đa văn hóa; Trung tâm nghiên cứu và suy tư mục vụ: với nhiệm vụ theo dõi sự biến đổi của hiện tượng di dân và đề xuất cho những người trách nhiệm hướng mục vụ thích hợp. Những trung tâm mục vụ này có thể được hình thành tại một giáo xứ hay liên giáo xứ đối địa kết hợp và làm việc nhịp nhàng với chương trình mục vụ chung của giáo phận. 
 
III. NHÂN SỰ (nhiệm kỳ 2019-2022)
 
1. Giám mục Chủ tịch: ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn
 
2. Tổng thư ký: Lm Giuse Đào Nguyên Vũ S.J 
 
3. Ban thư ký:
    -  Lm. Giuse Trần Thiện Nguyễn, C.S.: đặc trách nghiên huấn
    -  Nt. Anne Vũ Thị Kim Dung, F.M.S.R: đặc trách hành chánh, nội vụ
    -  Anh Giuse Phan Trần Huy Hoàng: trợ lý truyền thông
 
4. Thành viên: các linh mục đặc trách di dân các giáo phận trong nước
 
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
 
     -  Địa chỉ: 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3
     - Email: ubmvdidan@gmail.com
     - Website: mucvudidan.com
     - Điện thoại: (028) 3820 2703
 
      For English speaking (+84) 903 096 556
      Website của ủy ban: mucvudidan.com 
 
Ủy ban Mục vụ Di dân
Cập nhật ngày 04/10/2019