UỶ BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI
 Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam  
Phần 1: MỤC VỤ GIỚI TRẺ
 
I. Lược sử hình thành
    Năm 1985 Liên Hiệp Quốc tuyên bố là Năm Quốc Tế Giới Trẻ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết một lá thư cho “Giới trẻ toàn Thế giới” và đặt ra một nền móng rõ ràng hơn cho Mục vụ Giới trẻ Công giáo.
 
   Qua những chủ đề của các Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Giáo Hoàng đã hướng dẫn mục vụ cho giới trẻ ngày càng phát triển, nhiều gợi ý tách một bộ phận mục vụ riêng để đảm trách về giới trẻ. 
 
    Ở Roma, Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân (the Pontifical Council of the Laity) đã lập ra một bộ phận giới trẻ (Youth Sector).
 
    Ở Châu Á, Liên Hiệp Hội Đồng Giám Mục Châu Á (gọi tắt FABC) cũng đã thành lập một bộ phận phụ trách giới trẻ từ văn phòng giáo dân (Office of the Laity - OL), và bày tỏ nhiều quan tâm đến các bạn trẻ. Văn phòng Giới trẻ (Youth Desk) ra đời.
 
    Ở Việt Nam, Ban Mục Vụ Giới Trẻ Sài Gòn, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập vào ngày 30/05/1993.
 
    Qua công việc đào tạo, Ủy ban giúp người trẻ nhận thức vai trò tông đồ của mình, giúp họ định hướng cho tương lai, cũng như tích luỹ những kỷ năng sống cho việc hội nhập vào thế giới toàn cầu hoá, đồng thời giúp họ khao khát sống và giữ những giá trị Kitô giáo. 
 
    Trong phiên họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Huế tháng 10/2007, Hội nghị đã đồng ý chọn Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, đặc trách Mục Vụ Giới Trẻ Việt Nam. Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ Việt Nam ra đời với mối bận tâm làm thế nào giúp đào tạo người trẻ sống đức tin trong hoàn cảnh hiện nay. Qua nhiều lần gặp gỡ quý đặc trách giới trẻ của 26 giáo phận, Đức Cha chủ tịch đã hình thành cơ cấu tổ chức của UBMVGTVN với nội quy sinh hoạt được HĐGMVN phê chuẩn ngày 17/05/2011.
 
    Sau hội thảo Bạn Trẻ và Đức Tin tổ chức tại Tòa Giám mục Hải Phòng ngày 20-22/07/2010, một chương trình được đề nghị: Đào tạo niềm tin cho người trẻ bằng cách trình bày Tin mừng và giáo huấn của Giáo hội qua các giá trị sống và kỹ năng sống, trong từng môi trường cụ thể.
 
    Môi trường giáo xứ: cần củng cố tổ chức Mục Vụ Giới Trẻ Giáo xứ. Nhiệm vụ chính yếu của Ủy ban là chăm lo cho giới bằng cách quy tụ các bạn trẻ trong những mô hình mới như câu lạc bộ, cộng đoàn kitô căn bản vv… Mục Vụ Giới Trẻ sẽ liên kết với các đoàn thể trẻ trong giáo xứ và các ban mục vụ khác để tổ chức sinh họat cho giới trẻ giáo xứ như thánh lễ, nói chuyện chuyên đề, học hỏi giáo lý, giao lưu, văn nghệ, thể thao, kịch nghệ, phim ảnh, công tác xã hội, sứ vụ vv…
 
    Môi trường học đường và xí nghiệp: cả hai môi trường này vừa ảnh hưởng trên người trẻ vừa chịu ảnh hưởng của họ. Giới trẻ cần được huấn luyện và được đồng hành để có khả năng thánh hóa môi trường sống, sống và làm chứng cho Tin Mừng.
 
2. Hoạt động
    Uỷ Ban Mục vụ Giới trẻ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hoạt động chiếu theo điều 24 của nội quy sinh hoạt Giới trẻ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
 
    Văn phòng của uỷ ban được thành lập với nhiệm vụ là thiết lập mối liên lạc giữa các linh mục đặc trách và các bạn trẻ từ các giáo phận, đồng thời cung cấp những thông tin liên quan đến những hoạt động giới trẻ thông qua “Bản Tin Mục Vụ Giới Trẻ”, được phát hành hàng tháng. Bản tin được gửi đi bằng email đến quý cha đặc trách giới trẻ, đến các anh chị trong ban điều hành, văn phòng Mục Vụ Giới Trẻ hoặc văn phòng Tòa Giám Mục các giáo phận. 
 
3. Nhân sự
    - Đức Cha chủ tịch: Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh  
    - Thư ký điều hành: Lm Gioan Lê Quang Việt
    - Quý cha đặc trách mục vụ giới trẻ các giáo phận
 
4. Địa Chỉ Liên Lạc
    - Văn phòng Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ-Thiếu Nhi. Tầng 4, phòng số 408. 
       72/12 đường Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp . HCM,
    - Email văn phòng: cayouth.vn@gmail.com
    - Điện thoại:  08.3820.9331 

 
Phần 2: THIẾU NHI THÁNH THỂ 
 

 
1. Lược sử hình thành
     Hội Nghĩa Binh của Giáo Hoàng ra đời năm 1865 đáp lời Đức Piô IX kêu gọi các Kitô hữu tham gia việc truyền giáo.
 
     Năm 1917 để đáp lời Đức Pio X, Hội Nghĩa Binh Thánh Thể được thành lập, đề cao việc cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.
 
    Hội Nghĩa Binh Thánh Thể thành lập đầu tiên tại Hà Nội năm 1929, sau đó đến Sàigòn, Huế năm 1931, Phát Diệm, Thanh Hóa 1932, Vinh 1935, Vinh, Vĩnh Long 1936, Qui Nhơn, Bùi Chu, Thái Bình 1937, …
 
    Năm 1965, với luồng gió đổi mới của Công đồng Vaticanô II, Hội Nghĩa Binh Thánh Thể đã đổi tên thành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Đây không chỉ là Hội Tông đồ cầu nguyện nhưng còn chú tâm giáo dục đức tin, hướng dẫn thiếu nhi làm tông đồ và giúp các em sống đạo qua các sinh hoạt vui tươi, lành mạnh.
 
    Năm 1975 mọi sinh hoạt hội đoàn Công giáo tiến hành phải tạm ngưng, sau đó dần dần hồi sinh tại các giáo phận.
 
    Sau hội nghị lần thứ nhất Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam tại Thái Bình (tháng 04/2016), HĐGM chính thức bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, phụ trách về TNTT. Ngài Quy tụ và liên kết tất cả các Cha Tuyên Úy trong toàn quốc. Nhằm báo cáo tình hình thăng tiến TNTT của các Giáo phận và chia sẻ những kinh nghiệm giáo dục TNTT. Thống nhất đường hướng giáo dục thiếu nhi theo tinh thần chung đúng với Nội Quy của TNTT. Các liên đoàn hỗ trợ lẫn nhau trong việc Giáo dục TNTT và huấn luyện Huynh Trưởng.
 
    Năm 2017 Hội đồng giám mục Việt Nam đã cử Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên phụ trách Ủy ban Thiếu nhi Thánh Thể và Giới trẻ. Ngài đã kiện toàn Ban Điều Hành Tuyên Úy TNTT 3 Giáo tỉnh, điểu chỉnh Nội Quy và qui chế huấn luyện cho phù hợp với việc Giáo dục Thiếu nhi hôm nay.
 
2. Quy chế 
    Tôn Chỉ: Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong việc cầu nguyện, Rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ, nhất là làm tông đồ cho giới trẻ như Công Đồng Vaticanô II dạy: “Người trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (SLTĐGD, số 12)
 
    Đối tượng: Các thiếu nhi từ 5-18 tuổi, chia ngành theo lứa tuổi: Chiên con: 5-6 tuổi; Ấu nhi: 7-9 tuổi; Thiếu nhi: 10-12 tuổi; Nghĩa sĩ: 13-15 tuổi; Hiệp sĩ: 16-18 tuổi. Nhằm đào luyện thiếu nhi về 2 phương diện tự nhiên và siêu nhiên để các em trở nên con người kiện toàn và Kitô hữu thánh thiện.
 
    Cơ cấu tổ chức: Toàn quốc, Giáo tỉnh, Giáo phận, Giáo xứ
 
    Hoạt động: Hoạt động theo Nội qui Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam do Đức giám mục đặc trách chuẩn nhận. 
 
3. Nhân sự
    - Giám mục Chủ tịch: Phêrô Nguyễn Văn Viên
    - Tổng Tuyên Úy:  Cha Jos. Phạm Đức Tuấn (Gp. Sài Gòn)
    - Tuyên úy Giáo tỉnh Hà Nội: Cha Jos-M. Vũ Thanh Cảnh (Gp. Hà Nội)
    - Tuyên úy Giáo tỉnh Huế:  Cha Đaminh Phan Phước (Gp. Huế)
    - Tuyên úy Giáo tỉnh Sài Gòn: Cha Vinhsơn Phạm Thế Hòa (Gp. Long Xuyên)
    - Tổng Thư ký: Cha Phêrô Vũ Văn Thìn  (Gp. Hải Phòng)
    - Truyền thông: Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên (Gp. Thái Bình)
 
4. Địa chỉ liên lạc
    - Email phamductuan@yahoo.com
    - Điện thoại văn phòng: 028.39303569
   - Website: www.tnttvn.org
 
Văn phòng Giới Trẻ và Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
Cập nhật ngày 30/11/2017