ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH 
Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


 
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH 
 
Uỷ ban Công lý và Hoà bình Việt Nam là tổ chức trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) và được thành lập trong Đại hội lần thứ XI, từ ngày 04-08/10/2010. Ủy ban có nhiệm vụ cổ võ công lý và hoà bình trong xã hội Việt Nam, theo ánh sáng Tin Mừng và Giáo huấn Xã hội của Giáo hội.  
 
UBCLHB Việt Nam trực thuộc Thánh Bộ Thăng Tiến Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Ủy Ban có chung mục đích, sứ vụ và đường hướng hoạt động với Thánh bộ trong lãnh vực công lý và hoà bình, nhưng thích nghi với điều kiện văn hóa và xã hội của Việt Nam. 
 
Uỷ ban chính thức ra mắt vào ngày 27/05/2011, tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh.
 
II. MỤC ĐÍCH
 
    1. Ủy ban có nhiệm vụ đào sâu GHXH-CG và phổ biến rộng rãi giáo huấn này trong cũng như ngoài Giáo hội Công giáo.
    2. Ủy ban thu thập các thông tin liên quan đến công lý và hòa bình, lượng giá chúng dưới ánh sáng Tin Mừng và báo cáo các đúc kết lên HĐGMVN. 
    3. Ủy ban thúc đẩy tiến trình “đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành” để góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, phát triển, nhân ái và hòa bình.
    4. Ủy ban kêu gọi xây dựng môi trường sống trong sạch và lành mạnh để đạt tới sự phát triển bền vững.
    5. Ủy ban liên kết với các ủy ban khác của HĐGMVN, cũng như các tổ chức và cơ quan đang theo đuổi mục đích tương tự.  
 
III. HOẠT ĐỘNG  
 
Trách vụ hàng đầu của Ủy ban Công lý & Hòa bình là nghiên cứu để hành động, bắt đầu từ giáo huấn của các Đức Thánh Cha và các Giám mục, nhằm góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, phát triển, nhân ái và hòa bình.
 
1. Công lý:  Ủy ban quan tâm đến các lãnh vực công bằng xã hội, thế giới lao động, vấn đề phát triển, việc phân phối của cải, tình liên đới… Ủy ban khích lệ nghiên cứu các hệ thống chính trị, kinh tế và tài chính, đồng thời phân tích những vấn đề liên quan đến môi sinh và việc sử dụng có trách nhiệm tài nguyên thiên nhiên.
 
2. Hòa bình: Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chiến tranh, an ninh quốc tế và bạo động dưới nhiều hình thức khác nhau như khủng bố, ái quốc cực đoan, v.v. Ủy ban cổ động Ngày Hòa bình Thế giới và đề cao nền giáo dục vì hòa bình.
 
3. Nhân quyền: Nhân quyền ngày càng giữ vai trò quan trọng trong sứ vụ của Giáo hội, cũng như trong hoạt động của Ủy ban. Trong viễn tượng đó, Ủy ban đề cao phẩm giá như nền tảng của việc thăng tiến và bảo vệ những quyền lợi bất khả chuyển nhượng của con người. Ủy ban hoạt động theo ba định hướng chính: nghiên cứu những vấn đề trong xã hội; quan tâm đến các nạn nhân của những vụ vi phạm nhân quyền và đề nghị các giải pháp cụ thể.
 
IV. NHÂN SỰ
 
1. Chủ tịch: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáp Phận Vinh được HĐGMVN bầu làm Chủ tịch UBCLHBVN trong kỳ họp Đại hội lần thứ XI cho nhiệm kỳ 2010-2013 và cho đến nay.
2. Thư ký: Linh mục Lê Quốc Thăng được Đức cha Chủ tịch đề cử làm Tổng Thư ký (hiện nay gọi là Thư ký) UBCLHBVN từ ngày 01/01/2012 đến nay.
3. Các trưởng ban CL&HB các giáo phận
4. Các trưởng ban ở Văn phòng Trung ương
5. Các cố vấn 
6. Các chuyên viên 
7. Đại diện các dòng tu và hội đoàn
 
V. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
 
    -  Văn phòng Ủy ban Công lý và Hòa bình: Văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Tp. HCM.
    -  Email: vanphongubclhb@gmail.com
    -  Điện thoại: 0283 820 4102
    -  Website: http://conglyvahoabinh.com 
 
Ủy ban Công lý và Hòa bình
Cập nhật ngày 19/12/2017