Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Phục Sinh, Chúa Nhật lúc 14h55 ngày 16.04.2017
 
Chúa Nhật ngày 16.04.2017, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Truyền Thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh Tiếng Việt sự kiện quan trọng này qua kênh Youtube: Vatican – Tiếng Việt. Giờ Thánh Lễ là: 14:55 (2h55 chiều) ngày 16.04.2017 giờ Việt Nam.

Mời anh chị em cùng hiệp thông tham dự qua kênh Youtube:
 
                                                                                                                                                                                                                            Ban Việt Ngữ – Truyền Thông Vatican
                                                                                                                                                                                                                                    Nguồn: Truyền Thông Dòng Tên