TÔNG DU MÔNG CỔ:
SỰ KIỆN VĂN HOÁ BESREG NAADAM NGÀY 01.09.2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (02.09.2023) – Chiều ngày 01.09.2023, để chào đón Phái đoàn Tòa thánh, các hồng y, các giám mục và các quan khách tham gia trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ, một chương trình lễ hội văn hóa Besreg Naadam đã được tổ chức từ 16g đến 19g30 tại Công viên Quốc gia Gorkhi-Tereg của thủ đô Mông Cổ.