Đại hội cấp châu lục Á châu

THƯỢNG HỘI ĐỒNG: GIAI ĐOẠN TƯ VẤN KẾT THÚC NHƯNG CUỘC ĐỐI THOẠI VỚI DÂN CHÚA VẪN TIẾP TỤC

Hồng Thủy - Vatican News

Vatican News (02.4.2023) Ngày 1/4/2023, trong một thông cáo Báo chí, Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng nói rằng tiến trình Thượng Hội đồng Giai đoạn châu lục đã kết thúc vào ngày 31/3/2923; quá trình tư vấn kết thúc, nhưng cuộc đối thoại với Dân Chúa vẫn tiếp tục.

Thông cáo nói rằng Giai đoạn Châu lục, giai đoạn thứ hai của tiến trình hiệp hành, đã chính thức kết thúc vào ngày 31/3/2023, và cùng với nó, thời gian tham vấn rộng rãi của Dân Chúa cũng kết thúc.

Thông cáo nhận định rằng "Việc bao gồm thời gian để lắng nghe, đối thoại và phân định giữa các Giáo hội trong cùng một khu vực địa lý sau Giai đoạn địa phương (giáo phận và quốc gia) là một nét mới được đưa ra bởi tiến trình hiệp hành này."

Tiến trình lắng nghe và phân định

7 đại hội cấp châu lục (Á châu, Âu châu, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Đại dương, Phi châu và Trung Đông), là các đại hội của Giáo hội, nghĩa là "đại diện cho Dân Chúa (Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân), thực sự là một tiến trình lắng nghe và phân định ở cấp độ châu lục. Các đại hội trả lời câu hỏi: "Làm thế nào việc ‘đồng hành với nhau’ của chúng ta, vốn giúp Giáo hội loan báo Tin Mừng phù hợp với sứ mạng được trao phó, đang được thực hiện ngày nay ở các cấp độ khác nhau (từ địa phương đến hoàn vũ)? (Tài liệu Làm việc số 2).

Mục đích của các đại hội là trả lời ba câu hỏi có trong Tài liệu Làm việc (số 106) được phổ biến vào ngày 27/10 năm ngoái (2022). Trước hết, các đại biểu tìm cách xác định tiếng vang được khơi dậy khi họ đọc Tài liệu Làm việc; kế đến, chỉ ra những căng thẳng và ưu tiên.

Tài liệu Chung kết

Kết quả của các cuộc thảo luận của các đại hội được ghi lại trong Tài liệu Chung kết của mỗi đại hội và sẽ là nền tảng cho phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục, từ 4 đến 29/10 năm nay (2023). Các tài liệu đúc kết này là kết quả của một tiến trình hiệp hành đích thực, tôn trọng tiến trình được thực hiện cho đến nay, do đó phản ánh tiếng nói của dân Chúa của châu lục đó. Giờ đây, Ủy ban Trù bị do Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng thành lập có trách nhiệm tổ chức nhóm làm việc, được kêu gọi để chuẩn bị Tài liệu Làm việc cho phiên họp đầu tiên.

Thời gian ân sủng cho Giáo hội

Thông cáo khẳng định rằng các đại hội châu lục là "thời gian ân sủng cho Giáo hội. Ngoài việc nhấn mạnh ước muốn mạnh mẽ muốn canh tân bằng cách cùng nhau tiến bước trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô, tiến trình châu lục còn bộc lộ niềm vui sâu xa và tình yêu của rất nhiều tín hữu đối với Giáo hội của họ, với Dân Chúa, bất chấp những thiếu sót và yếu kém cũng như tầm quan trọng của lắng nghe như một công cụ và động lực thường trực của đời sống giáo hội."

Thách đố: thực hiện tiến trình hiệp hành

Cuối cùng, thông cáo nhắc lại rằng việc tham vấn kết thúc nhưng tiến trình hiệp hành của Dân Chúa, cuộc đối thoại giữa Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội địa phương vẫn còn. "Nó để lại cho các cộng đoàn địa phương thách đố thực hiện những 'cải cách hiệp hành' đó trong hoạt động hàng ngày của Giáo hội." (CSR_1328_2023)

Nguồn: vaticannews.va/vi