Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

09/09/2020


Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

=> Xem thêm tài liệu Báo cáo quỹ Đất Thánh

Nguồn: tonggiaophanhue.org 

LỊCH PHỤNG VỤ