Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ và thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (ngày 12/8 - Video)

12/08/2018


LỊCH PHỤNG VỤ