Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc


Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc
 
       WHĐ (02.05.2017) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Ba 02-05-2017 tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện là Phó Giám đốc Đại chủng viện đặc trách phân ban Triết học Đại chủng viện và là Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Buleliana.


  Sơ lược tiểu sử Đức Tân giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân:

  – Sinh ngày 07/06/1953 tại Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm
  – 1965–1973: học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
  – 1973–1977: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt
  – 14/01/1992: thụ phong linh mục cho giáo phận Xuân Lộc.

Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:

– Năm 1992–1994: phó xứ Ninh Phát
– Năm 1994–2005: chính xứ Ninh Phát
– 1995–2005: công chứng viên của Toà án hôn phối giáo phận Xuân Lộc
– 1998: đậu cử nhân văn chương Việt Nam tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tp.HCM
– 2005–2006: giáo sư Đại chủng viện Xuân Lộc và quản nhiệm giáo xứ Suối Tre
– 2006–2010: học tại Đại học Santo Tomas (Manila, Philippines) và tốt nghiệp cao học triết học.
– Từ 2010: Phó Giám đốc Đại chủng viện, đặc trách phân ban Triết học Đại chủng viện
– Từ năm 2016: Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc.
 
(Theo nguồn: press.vatican.va)
 
 WHĐ