Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 3

13/09/2010

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 3


9.2 THĂNG TIẾN SỨ VỤ TƯ TẾ

A. TRÌNH BÀY

Mang trách nhiệm trao ban ân sủng để thánh hoá và dâng hiến thế giới cho Thiên Chúa, Giáo Hội muốn làm cho mọi người nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa Tình yêu nơi các thực tại trần thế và nhờ đó có thể hướng tâm trí về Ngài để tin nhận Ngài. Theo ánh sáng này, ngay cả những đau khổ cũng có thể trở thành “trường dạy” hy vọng và mang lại năng lực thánh hoá thế giới nhờ kết hiệp với hy tế thập giá của Đức Kitô.

Sứ vụ tư tế này được thực thi không chỉ bởi hàng giáo sĩ, mà còn bởi những người tín hữu đơn sơ, quảng đại, chân thành, vui tươi và trung thành, luôn biết hướng về Chúa trong nỗ lực thánh hoá bản thân. Thật vậy, theo Công Đồng Vaticanô II, bằng cầu nguyện và cử hành phụng vụ, nhất là bí tích Thánh Thể, bằng cách nỗ lực chu toàn mọi bổn phận của bậc sống, các tín hữu sẽ làm cho cuộc sống hằng ngày, dù hạnh phúc hay khó khăn, trở thành của lễ thiêng liêng được Chúa Cha chấp nhận, trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần.

Như thế, việc thờ phượng Thiên Chúa không chỉ đóng khung trong nhà thờ với những giờ kinh lễ, nhưng phải được thực thi liên lỉ ngay trong cuộc sống qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở các bậc cha mẹ phải chu toàn sứ vụ tư tế này bằng việc nuôi dưỡng giáo dục con cái (Đề Cương 28).

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Giáo Hội thực thi sứ vụ tư tế như thế nào?

T. Giáo Hội trao ban ân sủng để thánh hoá con người và dâng hiến thế giới cho Thiên Chúa.

2- H. Khi thực thi sứ vụ tư tế, Giáo Hội loan báo Tin Mừng thế nào?

T. Khi thực thi sứ vụ tư tế, Giáo Hội còn giúp mọi người nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa Tình yêu nơi các thực tại trần thế, nhờ đó có thể hướng tâm trí về Ngài và tin nhận Ngài. Giáo Hội cũng muốn họ kết hợp tất cả đời sống của mình với hy tế thập giá để mang lại năng lực thánh hóa thế giới.

3- H. Những ai trong Giáo Hội được tham dự vào sứ vụ tư tế?

T. Tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội đều được tham dự vào sứ vụ tư tế của Đức Kitô, tuỳ theo phận vụ của mình. Các giáo sĩ, nhờ bí tích Truyền Chức thánh, tham dự vào chức tư tế thừa tác; còn người giáo dân, nhờ bí tích Rửa tội, tham dự vào chức tư tế cộng đồng.

4- H. Người giáo dân thực thi sứ vụ tư tế bằng cách nào?

T. Người giáo dân thực thi sứ vụ tư tế bằng cách kết hợp kinh nguyện cũng như toàn bộ cuộc sống thường ngày của mình với hy tế thập giá của Đức Kitô mà dâng lên Chúa Cha như của lễ thiêng liêng.

5- H. Ngoài những giờ kinh lễ, chúng ta còn có thể thờ phượng Thiên Chúa cách nào?

T. Ngoài những giờ kinh lễ, chúng ta còn có thể thờ phượng Thiên Chúa bằng cách chu toàn bổn phận hằng ngày.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Giáo xứ của bạn có thể làm gì để thăng tiến hơn nữa sứ vụ tư tế của mình? Những anh chị em già cả, ốm yếu, bệnh tật trong giáo xứ có được khích lệ để kết hợp hy lễ đời mình với hy tế thập giá hầu góp phần thánh hóa cộng đoàn không?

2. Người Kitô hữu được mời gọi kết hợp việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ với mọi hoạt động của mình trong cuộc sống. Điều này đã được thực hiện thế nào trong đời sống của bạn?

3. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở các bậc cha mẹ phải chu toàn sứ vụ tư tế bằng việc nuôi dưỡng giáo dục con cái. Theo bạn, phải làm thế nào để giúp các bậc cha mẹ trong giáo xứ ý thức được điều này?


LỊCH PHỤNG VỤ