Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 2

06/09/2010

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 2


9.1 THĂNG TIẾN SỨ VỤ TIÊN TRI

A. TRÌNH BÀY

Khi thực thi sứ vụ tiên tri, Giáo Hội loan báo cho mọi người biết và tin nhận Đức Kitô là tặng phẩm cao quý nhất mà Thiên Chúa trao ban để con người được hạnh phúc đời này và đời sau. Chúng ta không thể nại vào bất cứ lý do gì để bỏ qua hay chần chừ trong việc minh nhiên công bố Đức Kitô là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, vì sẽ không có một sứ vụ đúng nghĩa cũng như loan báo Tin Mừng chân thật, nếu mầu nhiệm Đức Giêsu Nazareth, Con Thiên Chúa, không được công bố.

Giáo Hội luôn coi việc loan báo Đức Kitô là trách nhiệm hàng đầu và là một đòi hỏi cấp bách, vì tất cả mọi người đều có quyền đón nhận ơn cứu độ. Giáo Hội làm như thế không để bành trướng quyền lực hay chiêu dụ tín đồ, nhưng chỉ muốn mang lại cho con người ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa.

Giáo Hội tin rằng chỉ Đức Kitô mới có những lời ban sự sống đời đời và công bố Đức Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất không hề làm giảm giá trị của con người; trái lại, đó là lối đi duy nhất phải theo nếu người ta muốn nhận ra con người trong sự thật toàn vẹn của nó và đề cao con người trong những giá trị của nó, vì Con Thiên Chúa nhập thể không chỉ mạc khải hoàn toàn Chúa Cha và kế hoạch cứu độ của Ngài; Người cũng mạc khải cách đầy đủ cho con người về chính họ. Những lời nói và hành động của Đức Kitô, và trên hết cái chết và sự phục sinh của Người, mạc khải những chiều sâu là người có nghĩa gì. Nhờ Đức Kitô, con người rốt cục có thể hiểu chân lý về chính mình (x. Đề Cương 26-27).

Phần chúng ta, những “giáo dân hôm nay, do được tham dự vào sứ vụ tiên tri của Đức Kitô ... phải làm chứng rằng niềm tin là câu trả lời duy nhất và hoàn toàn ... cho những vấn đề và những niềm hy vọng do cuộc sống của mỗi người cũng như của xã hội đang gợi lên. Người giáo dân chỉ có thể thực hiện điều ấy, khi biết vượt thắng nơi chính mình sự phân cách giữa Tin Mừng và cuộc sống, bằng cách tạo nên trong sinh hoạt thường nhật, trong gia đình, khi làm việc, trong xã hội, sự thống nhất của một đời sống được Tin Mừng gợi hứng và giúp sức thể hiện đầy đủ ... Đối với những thế hệ mới, giáo dân phải giúp một phần quý giá và cần thiết hơn bao giờ hết, là hết sức cố gắng để dạy giáo lý. Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của các giáo lý viên, công nhận họ có một công tác rất quan trọng trong việc làm sinh động các cộng đoàn giáo hội” (KTHGD 34).

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Giáo Hội thực hiện sứ vụ tiên tri như thế nào?

T. Giáo Hội thực hiện sứ vụ tiên tri bằng cách loan báo cho mọi người biết Đức Kitô, là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại mà Thiên Chúa đã thương ban, để con người được hạnh phúc đời này và đời sau.

2- H. Loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất có làm giảm giá trị con người không?

T. Loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất, chẳng những không làm giảm giá trị con người, mà còn là lối đi duy nhất phải theo, nếu người ta muốn nhận ra con người trong sự thật toàn vẹn và đề cao con người trong những giá trị của nó.

3- H. Vì sao loan báo Đức Kitô là lối đi duy nhất phải theo, nếu chúng ta muốn đề cao con người trong những giá trị của nó?

T. Vì khi nhập thể, Đức Kitô không chỉ mạc khải hoàn toàn Chúa Cha và kế hoạch cứu độ của Ngài, mà còn mạc khải cách đầy đủ cho con người về chính họ. Những lời nói và hành động của Người, và trên hết cái chết và sự phục sinh của Người, mạc khải những chiều sâu là người có nghĩa gì. Nhờ Đức Kitô, con người rốt cục có thể hiểu chân lý về chính mình.

4- H. Vì sao loan báo Đức Kitô luôn là trách nhiệm hàng đầu và là sứ vụ cấp bách của Giáo Hội Việt Nam?

T. Loan báo Đức Kitô luôn là trách nhiệm hàng đầu và là sứ vụ cấp bách của Giáo Hội Việt Nam vì mọi người đều có quyền đón nhận ơn cứu độ.

5- H. Người giáo dân hôm nay có thể và phải làm gì để thực thi sứ vụ tiên tri của mình?

T. Người giáo dân hôm nay có thể và phải làm chứng niềm tin vào Đức Kitô là câu trả lời duy nhất và hoàn toàn cho những vấn đề của con người bằng cách nỗ lực thống nhất đức tin và đời sống thường ngày, và bằng việc dạy giáo lý cho những thế hệ mới.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Bổn phận loan báo Tin Mừng cho những người chung quanh đứng hàng thứ mấy trong những quan tâm hiện nay của bạn, của gia đình và giáo xứ của bạn?

2. Ngày nay, còn rất nhiều người sống xung quanh bạn, có thể là những người đang làm việc chung với bạn, chưa được biết Chúa. Bạn có cách nào để nói về Chúa cho họ không?

3. Giáo xứ của bạn làm gì để thăng tiến hơn nữa sứ vụ tiên tri của mình, đặc biệt đối với thế hệ mới?


LỊCH PHỤNG VỤ