Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 3

14/06/2010

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 3


Tháng 6/2010

Tuần 3: Vai trò của Kitô hữu giáo sĩ trong Giáo Hội–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.2 VAI TRÒ CỦA KITÔ HỮU GIÁO SĨ TRONG GIÁO HỘI

A. TRÌNH BÀY

Trong Giáo Hội, các tác vụ đứng hàng đầu là các tác vụ phát xuất từ bí tích Truyền Chức Thánh. Qua bí tích này, các thừa tác viên lãnh nhận thánh chức và quyền bính mà hành động “thay mặt Đức Kitô là Đầu” để phục vụ Giáo Hội và nhờ Lời Chúa và các bí tích mà quy tụ Giáo Hội trong Chúa Thánh Thần. Với danh nghĩa là chủ chăn, các thừa tác viên có chức thánh thi hành các nhiệm vụ giáo huấn, thánh hoá và hướng dẫn. “Nhiệm vụ giáo huấn là một nhiệm vụ trổi vượt trong các nhiệm vụ chính yếu của Giám mục” (GH 25). “Các linh mục, vì là cộng sự viên của các Giám mục, nên trước tiên có nhiệm vụ loan báo cho mọi người Phúc Âm của Thiên Chúa” (LM 4). Ðức Giáo Hoàng thủ lĩnh giám mục đoàn, được hưởng ơn vô ngộ khi lấy tư cách là chủ chăn và thầy dạy tối cao để công bố một giáo thuyết về đức tin và phong hóa bằng một phán quyết chung. Giám mục đoàn cũng được hưởng ơn vô ngộ khi đồng thanh giảng dạy không những trong Công Ðồng chung, mà cả khi các ngài thông hảo với nhau và với Ðấng kế vị Phêrô để giảng dạy những giáo lý về đức tin và phong hóa (x. GH 25).

Giám mục và linh mục – cộng sự viên của hàng giám mục – có nhiệm vụ phân phát các mầu nhiệm thánh; giúp các Kitô hữu lớn lên trong ơn nghĩa thánh nhờ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và trở nên nhân chứng trung thành của Chúa; giúp họ sống thánh thiện theo ơn gọi của mỗi người; và nêu gương thánh thiện bằng bác ái, khiêm nhường và đời sống đơn giản.

Các giám mục và linh mục sống giữa dân mình như người cha và chủ chăn. Như những người cha, các ngài yêu thương và lo lắng cho hết mọi người. Như những chủ chăn, các ngài quy tụ đoàn chiên của mình thành một gia đình, trong đó, mọi người đều ý thức trách nhiệm của mình, sống và hành động trong hiệp thông bác ái. Các ngài hướng dẫn Giáo Hội trong tinh thần phục vụ như Thầy mình và trong sự hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu, dưới sự hướng dẫn của Ðức Giáo Hoàng.

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Giáo sĩ là ai?

T. Giáo sĩ là các Kitô hữu lãnh nhận thánh chức và quyền bính mà hành động “thay mặt Đức Kitô là Đầu” để quy tụ và phục vụ Giáo Hội trong Chúa Thánh Thần.

2- H. Giáo sĩ gồm những ai và có những nhiệm vụ nào?

T. Giáo sĩ gồm có giám mục, linh mục và phó tế. Các ngài có nhiệm vụ giáo huấn, thánh hoá và hướng dẫn.

3- H. Giáo sĩ thi hành nhiệm vụ giáo huấn như thế nào?

T. Các ngài thi hành nhiệm vụ giáo huấn qua việc “loan báo cho mọi người Tin Mừng của Thiên Chúa” (LM 4). Ðức Giáo Hoàng được hưởng ơn vô ngộ khi lấy tư cách là chủ chăn và thầy dạy tối cao để công bố một giáo thuyết về đức tin và phong hóa bằng một phán quyết chung.

4- H. Giáo sĩ thi hành nhiệm vụ thánh hóa như thế nào?

T. Các ngài thi hành nhiệm vụ thánh hóa qua việc phân phát các mầu nhiệm thánh hầu giúp các Kitô hữu lớn lên trong ơn nghĩa thánh, trở nên thánh thiện theo ơn gọi của mình và nêu gương thánh thiện cho mọi người.

5- H. Giáo sĩ thi hành nhiệm vụ hướng dẫn như thế nào?

T. Các ngài sống giữa dân mình như người cha và chủ chăn. Như những người cha, các ngài yêu thương và lo lắng cho hết mọi người. Như những chủ chăn, các ngài quy tụ đoàn chiên của mình thành một gia đình, trong đó, mọi người đều ý thức và chu toàn trách nhiệm của mình trong hiệp thông huynh đệ.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Nếu giáo sĩ được mời gọi sống giữa Dân như người cha yêu thương và lo lắng cho hết mọi người trong gia đình Giáo Hội, thì giáo dân được mời gọi sống với các ngài như thế nào?

2. Nếu giáo sĩ được mời gọi sống giữa Dân như người chủ chăn chăm lo cho đoàn chiên của mình, thì giáo dân được mời gọi sống với các ngài như thế nào?

3. Trong trường hợp giáo sĩ sống giữa Dân không như người cha và chủ chăn, thì giáo dân sẽ phải hành sử thế nào cho hợp với bản chất Giáo Hội là Hiệp Thông?

 

LỊCH PHỤNG VỤ