Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 2

29/11/2010

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 2


12.1 GIÁO HỘI VIỆT NAM QUAN TÂM ĐẾN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

A. TRÌNH BÀY

Đời sống gia đình tại Việt Nam đang trải qua nhiều biến đổi. Mô hình truyền thống về gia đình đang lỏng lẻo dần. Mối tương quan giữa cha mẹ và con cái có nguy cơ rạn nứt; sự chung thủy trong hôn nhân bị đe dọa; số ly dị đang lớn dần cũng như nạn phá thai đang đến mức báo động ngay giữa các Kitô hữu; trào lưu sống thử cũng đã có mặt giữa các bạn trẻ Công giáo.

Trước những tiêu cực đó, cần nhấn mạnh rằng hôn nhân là một ơn gọi và các Kitô hữu trong bậc sống ấy hoàn toàn có thể đạt tới sự thánh thiện cao độ của đức ái trọn lành. Giáo Hội vẫn minh định gia đình là Giáo Hội tại gia và là nền tảng của Giáo Hội và xã hội. Hơn nữa, gia đình còn là chiếc nôi và trường dạy sự hiệp thông.

Vì thế, Giáo Hội Việt Nam mong muốn các chủ chăn giúp các gia đình trẻ bằng một nền giáo lý tiền hôn nhân vững chắc và hợp thời cũng như vận dụng các sáng kiến cho mục vụ hậu hôn nhân. Nhờ đó, các gia đình trẻ có thể vượt thắng các khó khăn và trở nên chói sáng nhờ chứng từ đức ái và sự chung thủy. Tuy nhiên, vì đời sống gia đình là một ơn gọi, nên gia đình sẽ không thể canh tân được nếu không dựa trên cầu nguyện, vì “không có Thầy, các con chẳng làm được gì” (Ga 15, 5) – (Đề Cương 39).

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Gia đình liên kết với Giáo Hội sâu xa như thế nào?

T. Gia đình là một Giáo Hội tại gia, là hình ảnh sống động và là biểu hiệu lịch sử của chính mầu nhiệm Giáo Hội. Chính Giáo Hội sinh ra, giáo dục và xây dựng gia đình Kitô hữu, cũng như cho gia đình được dự phần vào sứ mạng cứu rỗi đặc biệt của Giáo Hội theo cách riêng của mình.

2- H. Đời sống gia đình tại Việt Nam đang phải đối diện với những vấn đề nào?

T. Đời sống gia đình tại Việt Nam đang trải qua nhiều biến đổi. Mô hình truyền thống về gia đình đang lỏng lẻo dần. Mối tương quan giữa cha mẹ và con cái có nguy cơ rạn nứt, sự chung thủy trong hôn nhân bị đe dọa, số ly dị đang lớn dần cũng như nạn phá thai đang đến mức báo động ngay giữa các Kitô hữu, trào lưu sống thử cũng đã có mặt giữa các bạn trẻ Công giáo.

3- H. Trước những tiêu cực trong đời sống gia đình, Giáo Hội Việt Nam minh định thế nào về hôn nhân và gia đình?

T. Trước những tiêu cực trong đời sống gia đình, Giáo Hội Việt Nam minh định hôn nhân là một ơn gọi và những người sống trong bậc hôn nhân đều được mời gọi đạt tới sự thánh thiện cao độ của đức ái trọn lành; còn gia đình là nền tảng của Giáo Hội và xã hội, là chiếc nôi và trường dạy sự hiệp thông.

4- H. Giáo Hội Việt Nam mong muốn các vị chủ chăn làm gì để nâng đỡ các gia đình trẻ sống ơn gọi của họ?

T. Giáo Hội Việt Nam mong muốn các vị chủ chăn giúp các gia đình trẻ có được một nền giáo lý tiền hôn nhân vững chắc và hợp thời, cũng như vận dụng các sáng kiến cho mục vụ hậu hôn nhân. Nhờ đó, các gia đình trẻ có thể vượt thắng các khó khăn và trở nên chói sáng nhờ chứng từ đức ái và sự chung thủy.

5- H. Vì là ơn gọi nên gia đình còn phải làm gì để có thể canh tân đời sống của mình?

T. Gia đình còn phải cầu nguyện, vì Chúa Giêsu đã nói: “Không có Thầy, các con chẳng làm được gì” (Ga 15,5).

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Gia đình của bạn hiện nay phải đối diện với những vấn đề gì? Theo bạn, cần phải giải quyết theo hướng nào?

2. Giáo xứ của bạn chuẩn bị những gì và chuẩn bị như thế nào cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân và gia đình?

3. Theo bạn, các gia đình trẻ mong muốn giáo xứ có những hình thức nào để nâng đỡ họ vượt thắng các khó khăn và sống sâu xa hơn ơn gọi của mình?


LỊCH PHỤNG VỤ