HỌC VỚI MẸ MARIA BÀI HỌC LIÊN ĐỚI VÀ HIỆP THÔNG

A. TRÌNH BÀY

Tham dự sâu xa vào mầu nhiệm Con Chúa nhập thể, Đức Maria cũng thật sự liên đới với cả nhân loại, thấu hiểu những khát vọng thâm sâu nhất của họ, và rộng tay cứu giúp. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ dạy cho chúng ta biết liên đới với nhân loại như thế nào: bén nhạy trước nhu cầu của những người chung quanh, cách riêng những người đang gặp khó khăn. Không chỉ nhận ra, Mẹ còn giúp họ thoát khỏi những bế tắc và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Như thế, Mẹ dạy cho Giáo Hội Việt Nam ý nghĩa sâu xa và chân thật của hiệp thông và tham gia (Đề Cương 44).

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Đức Maria bước theo Chúa Giêsu trong hành trình nhập thể như thế nào?

T. Mẹ liên đới với nhân loại, thấu hiểu những khát vọng thâm sâu nhất của con người và rộng tay cứu giúp họ.

2- H. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria dạy cho chúng ta bài học liên đới như thế nào?

T. Mẹ dạy cho chúng ta biết bén nhạy trước nhu cầu của những người chung quanh, cách riêng những người đang gặp khó khăn, giúp họ thoát khỏi những bế tắc, và đem lại cho họ niềm vui và hạnh phúc.

3- H. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria dạy cho chúng ta bài học hiệp thông như thế nào?

T. Mẹ dạy chúng ta hiệp thông với nhau qua việc chia vui sẻ buồn và hiệp thông với Chúa qua việc chuyển cầu và rộng tay cứu giúp những ai đang gặp khó khăn.

4- H. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria dạy chúng ta bài học tham gia như thế nào?

T. Mẹ dạy chúng ta lắng nghe và thực thi lời Chúa: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo!”

5- H. Ngay sau tiệc cưới Cana, Đức Maria có trở về Nazareth không?

T. Không, Đức Maria theo Chúa Giêsu và các môn đệ xuống Capharnaum và ở lại đó ít ngày.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo!” Lời này âm vang thế nào trong tâm hồn và cuộc sống của bạn?

2. Bạn có hiểu tại sao Đức Maria được gọi là người môn đệ đầu tiên và trọn hảo của Chúa Giêsu không?

3. Vì sao “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ”?