P H Ầ N   K Ế T

TIẾN BƯỚC TRONG HY VỌNG

Cùng với Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Hội Việt Nam chiêm ngắm và học với Đức Maria những bài học căn bản cho hành trình ơn gọi và sứ mạng như học biết xin vâng và cảm tạ, liên đới và hiệp thông, chia sẻ hồng ân đức tin và nhiệt tâm loan báo Đức Kitô để không ngừng tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa và tiến bước trong niềm trông cậy vững vàng hướng về trời cao.

CÙNG VỚI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM,

GIÁO HỘI NHÌN LÊN ĐỨC MARIA

A. TRÌNH BÀY

Các Thánh Tử đạo tại Việt Nam đã không ngừng chiêm ngắm Mẹ Maria và học từ nơi Mẹ những bài học căn bản cho hành trình ơn gọi và sứ mạng người Kitô hữu. Theo gương Mẹ Maria, các ngài đã đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng tiếng “xin vâng” của đức tin, một niềm tin đơn sơ tín thác được thể hiện trong những bổn phận nhỏ bé hằng ngày, nhưng cũng là một niềm tin thật mãnh liệt đến độ thúc đẩy các ngài sẵn sàng hiệp thông với mầu nhiệm Thánh giá qua những khổ đau, bắt bớ, tù đày và kể cả phải hiến dâng mạng sống. Chính vì thế, các ngài đã trở nên những chứng nhân sáng ngời của niềm hi vọng Kitô


giáo, và máu các ngài đổ ra đã trở nên hạt giống làm nẩy sinh mùa lúa phong phú trên quê hương thân yêu này.

Cùng với các ngài, Giáo Hội tại Việt Nam tin tưởng vào tấm lòng từ mẫu dịu hiền của Mẹ La Vang. Chúng ta phó dâng cho Mẹ tất cả những dự định và đường hướng được đề ra trong Năm Thánh vì hạnh phúc tròn đầy của con dân Nước Việt. Có Mẹ nâng đỡ, chúng ta tin tưởng đáp trả tiếng Chúa mời gọi. Nhờ Mẹ dẫn dắt, chúng ta chắc chắn đến được với Chúa Kitô. Có Mẹ cùng đi, chúng ta đem Chúa đến cho mọi người.

Trong thời điểm ân sủng này, giữa bao thách đố, cùng với Thánh Thần, Giáo Hội tại Việt Nam, với cõi lòng hoán cải và niềm khao khát đi tới sự thánh thiện của Tin Mừng, thốt lên lời khẩn xin: Maranatha, Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến! (Đề Cương 44).

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Các Thánh Tử đạo tại Việt Nam chiêm ngắm và học được những gì từ nơi Mẹ Maria?

T. Các Thánh Tử đạo tại Việt Nam đã không ngừng chiêm ngắm Mẹ Maria và học từ nơi Mẹ những bài học căn bản cho hành trình ơn gọi và sứ mạng người Kitô hữu.

2- H. Theo gương Mẹ Maria, các Thánh Tử đạo tại Việt Nam đã sống ơn gọi và sứ mạng Kitô hữu của mình như thế nào?

T. Các Thánh Tử đạo tại Việt Nam đã đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng tiếng “xin vâng” của đức tin, một niềm tin đơn sơ tín thác được thể hiện trong những bổn phận nhỏ bé hằng ngày, nhưng cũng là một niềm tin thật mãnh liệt đến độ sẵn sàng hiệp thông với mầu nhiệm Thánh giá qua những khổ đau, bắt bớ, tù đày, kể cả phải hiến dâng mạng sống.

3- H. Giáo Hội Việt Nam chiêm ngắm và học được những gì từ nơi Mẹ Maria?

T. Giáo Hội Việt Nam chiêm ngắm và học được từ nơi Mẹ Maria bài học xin vâng và cảm tạ, liên đới và hiệp thông, chia sẻ hồng ân đức tin và loan báo Đức Kitô, để không ngừng tiến bước trong tin yêu và hy vọng.

4- H. Trong thời điểm ân sủng này, Giáo Hội Việt Nam muốn dâng lên Mẹ La Vang tâm tình gì?

T. Giáo Hội Việt Nam tin tưởng vào tấm lòng từ mẫu dịu hiền của Mẹ La Vang, đồng thời muốn phó dâng cho Mẹ tất cả những dự định và đường hướng được đề ra trong Năm Thánh này.

5- H. Nhờ Mẹ nâng đỡ và dẫn dắt, chúng ta tin tưởng và hy vọng những gì?

T. Nhờ Mẹ nâng đỡ, chúng ta tin tưởng đáp trả tiếng Chúa mời gọi. Nhờ Mẹ dẫn dắt, chúng ta đến với Chúa Kitô và đem Chúa đến cho mọi người.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Bạn hãy thuật lại tấm gương yêu mến và dõi bước theo Mẹ Maria của một trong các Thánh Tử đạo tại Việt Nam mà bạn biết.

2. Bạn hãy chọn một tấm ảnh hay một bài thánh ca về Đức Maria mà bạn yêu thích và chia sẻ tâm tình của bạn dành cho Mẹ.

3. Trong thời điểm ân sủng của Năm Thánh, bạn hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam trong những tâm tình và ước nguyện nào?