BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH
Số 155/20

SẮC LỆNH
về
Thêm ý cầu nguyện đặc biệt trong Lời nguyện chung ngày Thứ Sáu Tuần Thánh,
chỉ sử dụng trong năm 2020

Cử hành cuộc Thương khó của Chúa vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay, khi đại dịch kinh hoàng đang hoành hành thế giới, có một ý nghĩa cụ thể rất quan trọng. 

Quả thật, trong ngày cử hành cuộc Thương khó vinh hiển và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu Kitô, Đấng chính là Con Chiên chịu sát tế, đã xóa bỏ đau khổ và tội lỗi trần gian, Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa Cha toàn năng những lời cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, cách riêng cho những người lao nhọc khổ đau, đang khi sốt sắng đợi chờ niềm vui phục sinh của Đấng Phu Quân.  

Với năng quyền do Đức Thánh Cha Phanxicô trao ban, cùng đặc quyền đã được dự liệu trong Sách Lễ Rôma dành cho Giám mục giáo phận khi có nhu cầu quan trọng của cộng đoàn, nay Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đề nghị thêm một ý nguyện vào Lời nguyện chung, để xin Thiên Chúa là Cha đoái nghe lời những kẻ khổ đau kêu cầu và để tất cả những ai đang gặp hoạn nạn gian truân, luôn an vui bởi nhận được lòng Chúa xót thương.

Lời kêu mời và lời nguyện được gửi kèm với Sắc lệnh này.

Bất chấp mọi điều trái nghịch.

Ban hành từ trụ sở Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Hồng y Robert SARAH
Bộ trưởng

+Arthur ROCHE
Tổng Giám mục Thư ký 


Lời nguyện được gửi kèm với Sắc lệnh

IX b. Cầu cho những người đau khổ trong cơn dịch bệnh.

Ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp nguy khốn vì cơn dịch bệnh hiện nay, xin Chúa chữa lành những kẻ đau yếu, ban sức mạnh cho những người chăm sóc bệnh nhân, an ủi các gia đình đang sầu khổ, và ban ơn cứu độ cho những kẻ đã qua đời.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa là nơi nương tựa duy nhất cho loài người mỏng giòn yếu đuối,
xin thương nhìn đến tình trạng nguy khốn của đoàn con Chúa
đang hứng chịu những tác hại nặng nề của cơn dịch bệnh,
xin xoa dịu những đau đớn của các bệnh nhân,
ban sức mạnh cho những ai đang chăm sóc người đau yếu,
cho kẻ đã ly trần được nghỉ yên muôn đời,
và giữa cơn thử thách gian nan này,
xin cho chúng con nhận được niềm ủi an nơi lòng Chúa xót thương.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Chuyển ngữ : Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Nguồn: Truyền thông HĐGMVN