Phỏng vấn: Phát hiện nuôi dưỡng ơn gọi thánh hiến trong gia đình

06/05/2022


PHỎNG VẤN
LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA PHƯƠNG ĐÌNH TOẠI, MI  
VỀ VIỆC PHÁT HIỆN NUÔI DƯỠNG ƠN GỌI THÁNH HIẾN TRONG GIA ĐÌNH


Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn

LỊCH PHỤNG VỤ