PHỎNG VẤN ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG
SAU ĐẠI HỘI THƯỢNG HỘI ĐỒNG XVI VỀ HIỆP HÀNH


Nguồn: Kênh YouTube Vatican News Tiếng Việt