Minh họa hình thể Âm nhạc trong Phụng vụ

01/04/2020


MỤC THÁNH NHẠC

MINH HOẠ HÌNH THỂ ÂM NHẠC TRONG PHỤNG VỤ 

Ban hợp xướng Pio X


Trình bày: BAN HỢP XƯỚNG PIO.X

MC: Hoàng Yến

Lĩnh xướng: Hoàng Kim - Ngọc Trâm

Đệm đàn: Khánh Phương - Trọng Hưng

Biên tập: Ngọc Trâm

Edit Video: Anh Tài

Quay phim: BAP Media

Nguồn: Kênh BHX Pio X

LỊCH PHỤNG VỤ