LỚP KINH THÁNH TRỰC TUYẾN
CỦA ĐỨC CHA STÊPHANÔ TRI BỬU THIÊN

WGPCT (14.04.2023) - Từ ngày 29.10.2021, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, đã mở lớp Kinh Thánh phổ thông trực tuyến để giúp mọi người, cách riêng là giáo dân giáo phận Cần Thơ, hiểu được Kinh Thánh. Vì quả thật, “Kinh Thánh không phải là cuốn sách dễ đọc, dễ hiểu, vì Kinh Thánh đã được viết ra từ nhiều ngàn năm trước, được viết trong một nên văn hóa xa lạ với văn hóa Việt Nam”. (Lời giới thiệu của Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên trong Bài 1)

Lớp được mở vào lúc 19h30 ngày thứ Sáu hằng tuần trên kênh YouTube Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ.

Sau đây là danh sách video về các bài Kinh Thánh đã được dạy:


Nguồn:
gpcantho.com

(Cập nhật ngày 05.5.2023)