Đức Giáo hoàng Piô XI

KỶ NIỆM 95 NĂM THÀNH LẬP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO
(14/4/1926 – 14/4/2021)

Tác giả: Paolo Giglioni
Chuyển ngữ: Nữ tu Maria Phạm Thị Hoa, O.P
Từ: La missione sulle vie del Concilio, Pontificia Universalità Urbaniana, Roma 1988, trang 48-49.

WHĐ (13.04.2021)Nhân dịp kỷ niệm 95 năm (14/4/1926 – 14/4/2021) ngày quyết định thành lập Ngày Thế Giới Truyền Giáo, chúng tôi xin được gửi đến quý độc giả bài viết của Linh mục Paolo Giglioni về quyết định mang tính lịch sử này.

Trong cuộc họp khoáng đại của Hội đồng Cấp cao của Hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin được tổ chức vào tháng 3 năm 1926 có bàn về việc thành lập Ngày Truyền giáo. Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã yêu cầu thiết lập một ngày cầu nguyện và truyền bá sứ vụ Truyền giáo; ngày này sẽ được cử hành vào ngày Chúa Nhật áp chót của tháng 10 trong tất cả các Giáo phận, Giáo xứ và các Học viện của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới.

Chỉ một tháng sau đó, vào ngày 14 tháng 4 năm 1926, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã bày tỏ sự đồng ý của mình qua lá thư của Bộ Phụng tự và kỷ luật Bí tích.

Vào ngày 18 tháng 6 năm 1927, Đức Hồng y Van Rossum, Tổng trưởng Bộ Truyền bá Đức Tin, đã viết thư cho Đức ông Drago, Chủ tịch tại Ý thuộc Hội Truyền bá Đức tin, mời ngài tổ chức Ngày Thế giới Truyền giáo vào Chúa nhật áp chót của tháng Mười, và khẳng định đây là “Ngày lễ đích thực của Tông đồ đoàn, ngày trọng đại của Tông đồ đoàn; bởi Giáo hội là Mẹ của mọi người, mọi thời đại, tại mọi quốc gia cho đến tận cùng thế giới”.

Chính Đức Hồng Y Van Rossum đã thiết lập một số “quy tắc thực tiễn” cho Ngày Truyền Giáo của Hội Truyền bá Đức Tin: tất cả các Giáo phận, các Giáo xứ và các Học viện cần chuẩn bị một cách chu đáo; sự quan tâm đầu tiên và chủ yếu là cầu nguyện với Chủ mùa gặt; còn những nghi thức sẽ được xúc tiến bởi Hội Truyền bá Đức tin; sau cùng, những tài sản dâng cúng dồi dào quảng đại sẽ được thu thập bằng mọi cách tốt nhất, tất cả những tài sản này phải được chuyển toàn bộ đến Hội Truyền bá Đức tin theo sự sắp xếp của Tòa Thánh.

Chủ tịch của Hội Truyền bá Đức tin sẽ gửi tài liệu thông báo đến các nơi có liên quan trong thời gian thích hợp.

Các quy định khác về việc tổ chức Ngày Thế giới Truyền giáo đã được Đức Hồng y Fumasoni Biondi, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đưa vào ngày 29 tháng 6 năm 1952.

Kể từ khi Đức Phaolô VI được bầu làm Giáo hoàng năm 1963 cho đến nay, thông lệ công bố "Sứ điệp” Ngày Thế Giới Truyền giáo đã được thiết lập, và được biết đến vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống[1].

Đối với nước Ý, kể từ năm 1968, toàn bộ tháng 10 đã trở thành "tháng truyền giáo" được chia thành các tuần kế tiếp nhau dành cho việc: cầu nguyện, hy sinh, các ơn gọi, bác ái và tạ ơn.

(Cập nhật lúc 17h30, ngày 18.04.2021)


[1] Xem Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thế Giới Truyền Giáo, tại https://daminhtamhiep.net/2020/03/su-diep-cua-duc-thanh-cha-gioan-phaolo-ii-cho-ngay-the-gioi-truyen-giao-1986/