Hiệp hành hội ý

22/06/2022


HIỆP HÀNH HỘI Ý

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Tiến sĩ Mục vụ

1. Hiệp hành hội ý về chủ đề Con người

2. Hiệp hành hội ý về chủ đề Giáo hội


3. Hiệp hành hội ý về chủ đề Môi trường thế giới


4. Hiệp hành: Lắng nghe và phân đình5. Hiệp hành: Trở ngại và giải pháp6. Hiệp hành: Tưởng như không có hồi kết


Nguồn: tgpsaigon.net (16.5.2022)

(Cập nhật lúc 19h35 ngày 22.6.2022)

LỊCH PHỤNG VỤ